Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221974%22
(1 - 20 of 119)

Pages

document
Hartgerink, L. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
Walraven, P.L. (author), Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author)
On the basis of new experimental data of tritanopic vision the convergence centre for tritanopia has been redetermined, and has turned out to bex' = 0.1747,y' = 0.0060 in the Judd 1951-chromaticity diagram. A consequence of this determination is that the blue system is more sensitive than was concluded from the Thomson-Wright (1953) study. The...
article 1974
document
Kim, J.C. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
de Vos, R.H. (author), ten Noever de Brauw, M.C. (author), Olthof, P.D.A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
Pentachloronitrobenzene (PCNB, also known as Quintozene, Terraclor) is used as a soil fungicide in greenhouses, mainly for the control of Rhizoctonia and Botrytis in lettuce. During an examination (by gas liquid chromatography) of a number of soil samples from greenhouses, not only a PCNB peak was found in the chromatograms, but also several...
article 1974
document
Broerse, J.J. (author), Radiobiologisch Instituut TNO (author)
Values of the relative biological effectiveness (RBE) of fast neutrons for effect on normal tissue depend not only on the neutron energy and the dose, but also on the type of tissue irradiated. Values of the RBE of 15 MeV neutrons are reviewed for rapidly proliferating rodent tissue, such as mouse bone marrow, mouse intestine and rat skin...
article 1974
document
Metaalinstituut TNO (author)
Zoals in alle geïndustrialiseerde landen, neemt ook in Nederland de lastechniek een belangrijke plaats in binnen de metaalverwerkende industrie. In ongeveer 17.000 bedrijven passen ongeveer 35.000 lassers dagelijks één of andere lasmethode toe. Per jaar wordt ongeveer 25.000 ton lasmetaal neergesmolten. Alleen al in Nededand bedraagt de door...
other 1974
document
Kwant, G.W. (author), Pot, T.J. (author), Groeneveld, A. (author), Purdell-Lewis, D.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 1974
document
Belderok, B. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
van der Kerk, G.J.M. (author), Organisch Chemisch Instituut TNO (author)
conference paper 1974
document
Metaalinstituut TNO (author)
Ondanks alle aandacht die er bij ontwerp en bouw aan besteed is, kunnen machines en andere technische constructies tijdens het bedrijf gebreken vertonen. Veelal kunnen dergelijke gebreken door het bedienend personeel verholpen worden. Soms is de schade van dien aard dat de hulp van een expert ingeroepen moet worden om antwoord te krijgen op...
other 1974
document
Metaalinstituut TNO (author)
In samenwerking met de vakgroep Elektronen-optica van de afdeling Technische Natuurkunde van de TH Delft heeft de Technisch Physische Dienst TNO-TH een speciale elektronenmicroscoop ontwikkeld en gebouwd. De microscoop werd op 1 juni 1974 aan het Metaalinstituut TNO te Apeldoorn overgedragen. De microscoop is bij de afdeling Algemene Metaalkunde...
other 1974
document
van de Meene, E.A. (author)
La demande en sable est considérable dans le sud de la province Twente, une région urbanisée située à l’est des Pays-Bas. Les besoins, pour les dix années à venir, sont estimés à 20 millions de m3, destinés en grande partie à la construction de routes. Il est difficile de pourvoir à cette demande pour les raisons suivantes: Dans certaines...
article 1974
document
van Drempt, D. (author), Rouwen, W. (author), Sluimer, P. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
van der Kerk, G.J.M. (author), Organisch Chemisch Instituut TNO (author)
article 1974
document
Reinders, M.E. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Instituut voor Graan Meel en Brood TNO (author)
article 1974
document
Bloksma, A.H. (author), Meppelink, E.K. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
Metaalinstituut TNO (author)
Tribologie houdt zich bezig met de onderlinge wisselwerking van relatief bewegende oppervlakken zoals in bijvoorbeeld werktuigen (lagers, tandwielen, geleide banen, etc.), gebruiksvoorwerpen (schoenzolen of banden op de weg) of in het menselijk lichaam (gewrichten). De werking van elk systeem dat bewegende componenten bevat, wordt beïnvloed door...
other 1974
document
Graveland, A. (author), Mul, A.J. (author), Onneweer, A.F. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
Smak, C. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1974
document
Radl, J. (author), Schuit, H.R.E. (author), Mestecky, J. (author), Hijmans, W. (author), Instituut voor Experimentele Gerontologie TNO (author)
bookPart 1974
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221974%22
(1 - 20 of 119)

Pages