Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221942%22
(1 - 5 of 5)
document
Wasscher, J. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author), CO ITBON (author)
other 1942
document
Gedurende de periode 1 Juli - 1 October 1942 werden door het Proefstation 70 rapporten betreffende onderzoek van bechadigd waschgoed uitgebracht. De beschadigingen, waarop deze rapporten betrekking hadden, kunnen als volgt worden geclassificeerd. Beschadiging door een scherp of puntig voorwerp, plaatselijke chemische aantasting van het weefsel...
other 1942
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author), Vening Meinesz, F.A. (author), Bierens de Haan, J.A. (author)
Verzameld en uitgegeven door: De werkgemeenschap van wetenschappelijke organisaties in Nederland.
book 1942
document
Physisch Laboratorium TNO (author), von Weiler, J.L.W.C. (author)
article 1942
document
Centrale organisatie TNO (author), Kruyt, H.R. (author)
conference paper 1942
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221942%22
(1 - 5 of 5)