Searched for: contributor%3A%22van+Hootegem%2C+G.+%28editor%29%22
(1 - 4 of 4)
document
Dhondt, S. (author), Boermans, S. (author), Molema, H. (author)
Het groeiende aantal chronisch zieken en de groeiende behoefte aan passende ondersteuning voor deze groep heeft geleid tot een vraag naar nieuwe organisatiemodellen voor de zorg. Integratie van zorgpro-cessen op maat van de patiënt met een chronische zorgbehoefte en meer samenwerking tussen de professionals in de zorgketen zijn dan een goede...
bookPart 2017
document
Dhondt, S. (author), Vrijhoef, B. (author), Molema, H. (author)
Nederland geldt voor België, maar ook voor andere landen, vaak als gidsland voor geïntegreerde zorg. Nederland kent meer gericht onderzoek naar geïntegreerde zorg en shared decision making in de zorg dan menig ander land (zie onder meer. Omdat het onderwerp van geïntegreerde zorg reeds lang op de Nederlandse onderzoeksagenda staat, is redelijk...
bookPart 2017
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
Clarenbeek, J. (author), Miedema, E. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een onderzoeksproject in 2001, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Werk in de informatiemaatschappij'. Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Catching up or staying behind' op het...
bookPart 2002
Searched for: contributor%3A%22van+Hootegem%2C+G.+%28editor%29%22
(1 - 4 of 4)