Searched for: contributor%3A%22Winnubst%2C+J.A.M.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
Gaillard, A.W.K. (author)
bookPart 1996
document
Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
bookPart 1996
document
Daanen, H.A.M. (author)
bookPart 1996
document
Kompier, M. (author), Smulders, P. (author), Andries, F. (author)
Oudere werknemers vergelijk ik we! eens met auto's waarmee je al 150.000 kilometer hebt gereden. Als het onderhoud is achtergebleven, is het beter hem snel in te ruilen voor een fris model. Wat bedrijven moeten doen, en ook gaan doen, is investeren in het onderhoud, zadat werknemers niet op steeds jongere leeftijd de laatste rit naar de remise...
bookPart 1995
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
document
Kompier, M.A.J. (author), Pot, F.D. (author)
Uit onderzoek van Grundemann, Nijboer & Schellart (1991) blijkt dat 56% van de wao-intreders (in 1990) met de diagnose 'psychische problematiek' te kennen geeft dat de geestelijke belasting in het werk (mede)oorzaak is van de ziekte of aandoening die tot afkeuring leidde. Van al degenen die zijn afgekeurd wegens een hart- of vaaƍziekte noemt 35%...
bookPart 1993
document
Smulders, P.G.W. (author), Winter, C.R. (author)
Dit hoofdstuk gaat over de vraag, in hoeverre de arbeidssituatie en de gezondheidstoestand van werknemers op een bepaald moment een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid een tot vijf jaar later. Beantwoording van deze vraag geschiedt op basis van gegevens, vezameld met een veel gebruikte...
bookPart 1993
Searched for: contributor%3A%22Winnubst%2C+J.A.M.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)