Searched for: contributor%3A%22Verhoeven%2C+H.+%28editor%29%22
(1 - 2 of 2)
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
Clarenbeek, J. (author), Miedema, E. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een onderzoeksproject in 2001, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Werk in de informatiemaatschappij'. Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Catching up or staying behind' op het...
bookPart 2002