Searched for: contributor%3A%22Vaas%2C+F.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Diverse trends in arbeid maken dat ons bewegingpatroon verandert. In veel sectoren (kantoren, maakindustrie, transport) bewegen we nog maar weinig, zijn de resterende bewegingen repeterend en monotoon van aard en blijft de krachtsinspanning laag. Niettemin leidt dit type activiteit tot lichamelijke vermoeidheid. Wij betogen in dit hoofdstuk dat...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author)
Werkstress is al zeker veertig jaar een belangrijk onderdeel van het TNO-onderzoek gericht op de verbetering van de arbeidssituatie. Sinds de opkomst in de jaren zestig, hebben veel TNOmedewerkers zich met dit onderwerp bezig gehouden. Een belangrijke bijdrage van het eerste uur kwam van Dirken die met zijn Vragenlijst Organisatiestress ofwel de...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author)
Innoveren is een speerpunt van de Europese Unie; door te innoveren moet de Europese economie in 2010 de sterkste van de wereld zijn. Het is echter niet alleen belangrijk om te innoveren; nadenken over het invoeren van die innovatie vereist ook aandacht. ledere bedenker van producten, processen, inrichtingen of systemen wil dat zijn of haar...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op ontwikkeling in de kwaliteit van de arbeid gedurende de laatste decennia. Ook wordt voorzichtig vooruitgekeken. We concentreren ons op de kwaliteit van de arbeid zelf, maar beschouwen eerst het ziekteverzuim dat overigens maar ten dele een indicator is van de kwaliteit van de arbeid.
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Grundemann, R. (author), Huiskamp, R. (author)
Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 611) moeten werkgevers en werknemers zich als goed werkgever en goed werknemer gedragen. Wat dat precies is, staat niet omschreven. Het gaat hier om een 'vage norm', waarbij in conflictsituaties geoordeeld wordt op basis van begrippen als redelijkheid en billijkheid. Ook elders is niet vast omschreven wat...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Het adviesbureau &Samhoud heeft als enige in Nederland een twee maanden durend vaderverlof als reguliere arbeidsvoorwaarde. In een interview in de Volkskrant (Klok, 2007) legt directeur Salem Samhoud uit waarom: "Ik vind het volstrekt normaal. De geboorte van een kind is een van de meest emotionele momenten in het leven, waarvan werknemers het...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Goudswaard, A. (author)
Flexibiliteit is een toverwoord. Het kenmerkende van toverwoorden is dat ze door veel mensen gebruikt worden in veel verschillende contexten. Flexibiliteit is dan ook een woord met vele interpretaties. Het is als het ware zichzelf geworden: flexibel inpasbaar in de context. Het betekent op de arbeidsmarkt iets anders dan voor een bedrijf. Het...
bookPart 2008
Searched for: contributor%3A%22Vaas%2C+F.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)