Searched for: contributor%3A%22Nijland%2C+T.G.+%28editor%29%22
(1 - 13 of 13)
document
de Rooij, M.R. (author)
Monumenten verdienen goed onderhoud. Een monument dat er prachtig bij staat, daar zij we trots op. Een monument waar de vellen vanaf vallen, daar schamen we ons voor. Daar moet iets aan gebeuren! En dan begint het: wanneer was de laatste keer ? Wat is er toen precies gedaan ? Is deze plek nu erger geworden of denk ik dat alleen maar ?
conference paper 2016
document
Nijland, T.G. (author)
Soms is de geschiedenis wonderlijk. Zo loopt er een directe lijn van de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 naar de Nederlandse restauratiepraktijk. Frankrijk verloor Elzas-Lotharingen aan het verenigde Duitsland. Talrijke Fransen ontvluchtten al tijdens de oorlog de verloren gegane gebieden, waaronder Jacques-Louis Kessler. Kessler vluchtte in...
conference paper 2016
document
van Hees, R.P.J. (author), Lubelli, B.A. (author)
Steenreparatiemortels worden gebruikt voor het aanvullen van een ontbrekend deel van het originele materiaal. Dat laatste kan verloren zijn gegaan door een mechanische belasting of door bijvoorbeeld aantastingsprocessen waarbij vocht, vorst en of zouten een rol spelen. Het ontbrekende deel wordt dan aangevuld met een mortel met een passende...
conference paper 2016
document
Nijland, T.G. (author)
conference paper 2016
document
book 2016
document
Lubelli, B.A. (author), van Hees, R.P.J. (author), Nijland, T.G. (author)
Oppervlaktebehandelingen zijn beschermingsmaatregelen waarbij op of via het oppervlak van de gevel middelen worden aangebracht. Er zijn verschillende vormen van oppervlaktebehandeling. In deze bijdrage worden alleen waterafstotende en steenverstevigende behandelingen besproken
conference paper 2016
document
Vasic, M. (author)
Bij de evaluatie van de veiligheid van monumentale gebouwen is de focus meestal gericht op de stabiliteit van dragende bouwdelen. Weinig of geen aandacht wordt in de regel besteed aan constructieve onderdelen die tot doel hebben gevelpanelen of ornamenten te verankeren. Toch kan aantasting van ijzeren of stalen verankeringen met de tijd, door...
conference paper 2016
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
conference paper 2015
document
van Hees, P.P.J. (author), Nijland, T.G. (author), van 't Hof, J. (author)
Het instandhouden van monumenten, historische binnensteden en cultuurlandschap dient een groot maatschappelijk belang: de leefbaarheid van steden, maar ook zaken als sociale veiligheid en culturele identiteit worden er in grote mate door bepaald. Welzijn en welbevinden van mensen in stedelijke gebieden worden er door vergroot. De belangrijke...
conference paper 2015
document
Nijland, T.G. (author)
In het kader van de samenwerking MonumentenKennis is niet alleen nieuw onderzoek gedaan, maar ook aandacht besteed aan kennisoverdracht op het gebied van natuursteen. Het betreft: • Het opstellen van een handleiding voor het herkennen van natuursteen gebruikt in Nederlands gebouwd erfgoed tot ca. 1840. • Het maken van een handleiding voor het...
conference paper 2015
document
book 2015
document
Lubelli, B.A. (author), Nijland, T.G. (author)
In de restauratiepraktijk in Nederland wordt men vaak geconfronteerd met schade aan tufsteenonderdelen met relatief grote lengte/breedteverhoudingen zoals montants en afzaten (Nijland & Van Hees 2014). Schade vindt vaak plaats in de vorm van scheuren, die vaak parallel aan de grootste lengte van de tufsteen onderdelen lopen (Fig. 1). De oorzaak...
conference paper 2015
document
book 2013
Searched for: contributor%3A%22Nijland%2C+T.G.+%28editor%29%22
(1 - 13 of 13)