Searched for: contributor%3A%22Merkx%2C+J.A.M.+%28editor%29%22
(1 - 10 of 10)
document
Reijneveld, S.A. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De aandacht voor psychosociale problemen binnen de Nederlandse jeugdgezondheidszorg neemt toe. Dat betekent niet dat daar 100 jaar geleden geen aandacht voor was, maar andere onderwerpen stonden meer op de voorgrond. De kerntaak van de jeugdgezondheidszorg was in die periode zorgdragen voor het overleven van de kinderen. In die periode...
bookPart 2001
document
Kauffman-de Boer, M.A. (author), de Ridder-Sluiter, J.G. (author), Schuitema, T. (author), Uilenburg, N. (author), Vinks, E. (author), van der Ploeg, K. (author), Lanting, C. (author), Oudshoorn, K. (author), Verkerk, P.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De afgelopen jaren hebben er op verschillende plaatsen in Nederland sfudies plaatsgevonden in het kader van de neonatale gehoorscreening. In de eerste studies is onderzocht of de neonatale gehoorscreening in de Nederlandse setting binnen de IGZ haalbaar is. Vervolgens is er een modelberekening gemaakt om de kosteneffectiviteit van verschillende...
bookPart 2001
document
Ploeg, C.P.B. (author), Oudshoorn, C.G.M. (author), de Ridder-Sluiter, J.G. (author), Kauffman-de Boer, M.A. (author), Verkerk, P.H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Elk jaar worden ongeveer 200 kinderen geboren met een aangeboren perceptief gehoorverlies van 40 dB of hoger aan het beste oor in Nederland. Er zijn sterke aanwijzingen dat vroegtijdige rehabititatie leidt tot een betere taal- en spraakvaardigheid. Bij voorkeur zou de rehabilitatie al voor de leeftijd van 6 maanden gestart moeten zijn. Met de...
bookPart 2001
document
Burgmeijer, R.J.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De aanleiding voor een congres met de titel Pakket...en hoe pakt het uit? is duidelijk: het zogenaamde basistakenpakket voor de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar wacht op wettelijke verankering in de Wet collectieve preventie volksgezondheid. Dat zou nog voor het einde van dit millennium zijn beslag moeten krijgen. Er is veel te doen geweest rondom...
bookPart 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Het formuleren van een basistakenpakket was één van de voorstellen van de Commissie Lemstra om te komen tot versterking van collectieve preventie.
bookPart 1999
document
Hulshof, K.F.A.M. (author), Löwik, M.R.H. (author)
bookPart 1999
document
Raat, H. (author), Juamann, R.E. (author), van Leerdam, F.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), Dijkstra, N.S. (author), van Wijngaarden, J.C.M. (author), de Vries, J. (author), Lim-Feiien, J.F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In de evaluatie van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (Op weg naar volwassenheid, TNO/KPMG 1997) is geconstateerd dat de kennis over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de JGZ onvoldoende is. Mede naar aanleiding hiervan heeft de minister van VWS gesteld dat er behoefte is aan een overzichtsstudie van effectonderzoek en aan prioritering van...
bookPart 1999
document
Filedt Kok-Weimar, T.L. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1998
document
Hirasing, R.A. (author), Brouwers-de Jong, E.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1998
document
Burgmeijer, R.J.F. (author), Oudenaarden-Rozendaal, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1998
Searched for: contributor%3A%22Merkx%2C+J.A.M.+%28editor%29%22
(1 - 10 of 10)