Searched for: contributor%3A%22Curfs%2C+L.M.G.+%28editor%29%22
(1 - 1 of 1)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verkerk, P.H. (author), Schrander-Stumpel, C.T.R.M. (author), de Nijs Bik, H. (author)
Met de hielprik wordt elke pasgeborene onderzocht op een aantal aandoeningen, die snel behandeld moeten worden om schade bij het kind te voorkomen. In Nederland wordt sinds 1974 landelijk gescreend op fenylketonurie (pku), sinds 1981 op congenitale hypothyreoïdie (cht) en sinds 2000 op het adrenogenitaal syndroom (ags). Bij een afwijkende...
bookPart 2003