Searched for: contributor%3A%22Bakker%2C+A.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)
document
Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema’s. De reden is dat het gaat om de gevolgen van gezondheidsproblemen van werk-nemers die vertaald worden in het niet meer kunnen verrichten van werk. Vaak zijn dat kortdurende perioden van afwezigheid, maar het kan ook gaan om langdurige afwezig-heid of zelfs...
bookPart 2020
document
Houtman, I.L.D. (author)
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door of tijdens het werk. Deze aandoenin-gen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifi eke wijze belicht: vanuit de epi-demiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de...
bookPart 2020
document
Houtman, I. (author), de Jonge, J. (author)
bookPart 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Geurts, S. (author)
bookPart 2013
document
Geurts, S. (author), Smulders, P. (author)
bookPart 2007
document
Peeters, M. (author), de Vries, S. (author), Hijmans van den Bergh, A. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Smulders, P. (author), Kwantes, J.H. (author)
bookPart 2007
Searched for: contributor%3A%22Bakker%2C+A.+%28editor%29%22
(1 - 7 of 7)