Searched for: author%3Aligterink
(1 - 20 of 189)

Pages

document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Vanwege de huidige stikstofproblematiek, klimaatdoelstellingen en gezondheidsdoelstellingen is er in de bouwsector een snelle reductie van emissies gewenst. Dit rapport zoomt in op de uitstoot van (reactieve) stikstof in de woningbouw, waarbij een vergelijking wordt gemaakt met de uitstoot van alle mobiele werktuigen en de uitstoot van het...
report 2023
document
Meijr, L. (author), van Mensch, P. (author), Ligterink, N.E. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft TNO gevraagd om een overzicht op te stellen van mogelijke stikstof reducerende maatregelen voor het wegverkeer en mobiele werktuigen. Het gaat hierbij om opties die op termijn van twee à drie jaar kunnen worden ingevoerd. In dit rapport worden deze opties kort beschreven, waarbij, waar...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
Bij de beoordeling van de depositiebijdrage van projecten van Rijkswaterstaat worden, indien van toepassing, ook de stikstofemissies van activiteiten in de aanlegfase bepaald. In deze berekeningen vormen de mobiele werktuigen een belangrijke emissiebron van NOx (stikstofoxiden) en in mindere mate van NH3 (ammoniak). De emissies van mobiele...
report 2023
document
van Eijk, E. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author), de Ruiter, J.M. (author), 't Hoen, M. (author)
TNO en het PBL stellen jaarlijks een set generieke emissiefactoren vast voor het wegverkeer in Nederland. Deze emissiefactoren geven voor verschillende combinaties van voertuigcategorie, wegtype en snelheidsregime de gemiddelde uitstoot van een aantal milieuverontreinigende stoffen per afgelegde voertuigkilometer voor een gemiddelde...
report 2023
document
Vermeulen, R.J. (author), Ligterink, N.E. (author)
report 2023
document
Vroom, G.Q. (author), de Ruiter, J.M. (author), Stelwagen, U. (author), Ligterink, N.E. (author), Verhagen, V.E. (author), Kranendonk, M.R. (author), Boukallouht, Y. (author), Spijker, S. (author), Elstgeest, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft TNO onderzoek verricht naar praktijkemissies van personenvoertuigen. Het eerste deel van het onderzoek was gericht op praktijkemissies van NOx, CO en NH3, in het bijzonder van benzinevoertuigen met een kilometerstand boven de 80.000 km. Praktijkemissies worden beïnvloed...
report 2023
document
Ligterink, N.E. (author)
Voor het beoordelen en reduceren van NOx-emissies van bouwlogistiek is het belangrijk de operationele aspecten te dekken in de NOx-voorspelling. Dat zijn principaal de voertuigkeuze, de afstanden, de ritkeuze, en de belading van het voertuig. Deze aspecten zijn afgedekt in het emissiemodel dat is ontwikkeld om toegepast te worden in...
report 2023
document
Geilenkirchen, G. (author), Bolech, M. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Ligterink, N.E. (author), Sijstermans, M. (author), Geertjes, K. (author), Felter, K. (author), 't Hoen, M. (author)
The sources that cause emissions of environmental pollutants can roughly be divided into stationary and mobile sources. Mobile sources include various means of transport such as passenger cars, heavy-duty trucks, inland waterway vessels and aircraft, as well as mobile machinery with combustion engines, such as agricultural tractors and forklifts...
report 2023
document
de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A. (author), Elstgeest, M. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Tilanus, P.A.J. (author)
Vehicle emissions contribute substantially to worldwide pollutant emissions and poor local air quality. How people drive influences their car’s pollutant emissions. However, the relationship between driving behaviour and emissions is also dependent on the vehicle. Detailed emission data is necessary to describe this relationship. The Horizon...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Fijnstof is een verzamelnaam voor deeltjes in de uitlaat en in de buitenlucht. De deeltjes in de buitenlucht zijn van verschillende bronnen en met verschillende chemische samenstellingen en grootteverdelingen. De buitenlucht is de vergaarbak en de mengbak van fijnstof, voordat het de longen bereikt. Het rapport van de Gezondheidsraad “Risico’s...
report 2022
document
van Mensch, P. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Indrajuana, A.P. (author), van der Mark, P.J. (author)
Sinds 1992 dragen opeenvolgende Euro standaarden bij aan het terugdringen van voertuigemissies. Op dit moment is in dit kader de zogenaamde ‘Euro 6 standaard’ van kracht waaraan alle nieuwe wegvoertuigen moeten voldoen. Fabrikanten moeten aantonen dat dit het geval is door hun voertuigen een ‘real driving emissions’ (RDE) test te laten ondergaan...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J.M. (author), Paschinger, P. (author)
Uit praktijktesten in een eerdere TNO-studie blijkt dat een kleine groep (6%) benzinevoertuigen, met een niet goed werkende driewegkatalysator, in het verkeer zorgt voor een groot aandeel (36%) van de NOx-emissies. De huidige testen in de algemene periodieke keuring (APK) slagen er niet in om defecten in het emissienabehandelingssysteem van...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Elstgeest, M. (author), Frateur, T. (author), de Ruiter, J. (author), Paschinger, P. (author)
Emission tests in earlier TNO studies show that a small group (6%) of petrol passenger cars, with a malfunctioning three-way catalytic converter, account for a large proportion (36%) of the total NOx emissions of passenger cars. NOx emissions in vehicles with a defective three-way catalytic converter can increase by a factor of 10 or more...
report 2022
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Ligterink, N.E. (author), Bhoraskar, A. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport is de 2021-editie uit een serie rapporten over praktijkverbruik van lichte voertuigen die de afgelopen jaren door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De voor dit rapport uitgevoerde analyse van verbruikswaarden is gebaseerd op de data van tankpassen en laadpassen die verkregen is van Travelcard...
report 2022
document
Tol, D. (author), Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), Frateur, T. (author)
Dit rapport is een onderbouwing van standaard emissiecijfers en forfaitaire gebruiksgegevens van mobile werktuigen, bouwvoertuigen en hulpfuncties op bouwvoertuigen ter ondersteuning van de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van “Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel’ (SSEB)”. Daarnaast worden de standaardrekenregels...
report 2022
document
Tol, D. (author), Ligterink, N.E. (author), van Eijk, E. (author), Frateur, T. (author)
Dit rapport is een onderbouwing van standaard emissiecijfers en forfaitaire gebruiksgegevens van mobile werktuigen, bouwvoertuigen en hulpfuncties op bouwvoertuigen ter ondersteuning van de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van “Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel’ (SSEB)”. Daarnaast worden de standaardrekenregels...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Op basis van de wagenpark en transport- en mobiliteitsprognoses van PBL zijn dit de emissiefactoren voor wegverkeer van 2020 tot 2040. De prognoses zijn door RIVM geinterpoleerd tussen de zichtjaren 2025, 2030, 2035, en 2040, en gecombineerd met de CBS rapportage over 2019, voor de jaren voor 2025. Deze dataset brengt samen de emissiefactoren...
report 2022
document
Samaras, Z.C. (author), Kontses, A. (author), Dimaratos, A. (author), Kontses, D. (author), Balazs, A. (author), Hausberger, S. (author), Ntziachristos, L. (author), Andersson, J. (author), Ligterink, N.L. (author), Aakko-Saksa, P. (author), Dilara, P. (author)
The implementation of emission standards has brought significant reductions in vehicle emissions in the EU, but road transport is still a major source of air pollu tion. Future emission standards will aim at making road vehicles as clean as possible under a wide range of driving conditions and throughout their complete lifetime. The current...
article 2022
document
Geilenkirchen, G. (author), Bolech, M. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Ligterink, N.E. (author), Sijstermans, M. (author), Felter, K. (author), 't Hoen, M. (author)
The sources that cause emissions of environmental pollutants can roughly be divided into stationary and mobile sources. Mobile sources include various means of transport such as passenger cars, heavy-duty trucks, inland waterway vessels and aircraft, as well as mobile machinery with combustion engines, such as agricultural tractors and forklifts...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author)
Evaluation of a large dataset with real-world emissions of Euro VI heavy-duty vehicles showed that, despite the progress made in controlling average NOx emissions, these vehicles have much higher NOx emissions when operating in urban environment. A direction is suggested to address the problem of high NOx emissions of driving on urban roads....
report 2021
Searched for: author%3Aligterink
(1 - 20 of 189)

Pages