Searched for: author%3A%22van+der+Zee%2C+F.A.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Kraan, K.O. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van der Zee, F.A. (author), Teeuwen, P.J. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijks onderzoek in Nederland naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid - samengevat met de term ‘arbeidsbeleid’- door en van Nederlandse bedrijven en instellingen. De WEA is onderdeel van het Programma Monitoring van Arbeid van TNO. De WEA wordt uitgevoerd in overleg met het...
report 2020
document
van der Zee, F.A. (author), van Dam, L. (author), Rosenkrantz, N. (author)
Deze eerste editie van WEA 2019 Resultaten in Vogelvlucht beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019. In drie hoofdstukken worden de meest relevante en opvallende cijfers en trends beschreven en geïllustreerd. Elk (sub)thema wordt afgesloten met een verwijzing naar de desbetreffende vragen in de WEA. De WEA is een...
other 2020
document
Dhondt, S. (author), van der Zee, F.A. (author), Oeij, P.R.A. (author), Chen, T.M. (author), Islam, D. (author)
The Shift2Rail Joint Undertaking (hereinafter “the S2R JU”, “the Joint Undertaking” or “the Contracting Authority”), is a public-private partnership in the rail sector, established under Horizon 2020, to provide a platform for coordinating research activities with a view to driving innovation in the rail sector in the years to come. S2R JU has...
report 2019
document
Dhondt, S. (author), van der Zee, F.A. (author), Oeij, P.R.A. (author), Chen, T.M. (author)
The Shift2Rail Joint Undertaking (hereinafter “the S2R JU”, “the Joint Undertaking” or “the Contracting Authority”), is a public-private partnership in the rail sector, established under Horizon 2020, to provide a platform for coordinating research activities with a view to driving innovation in the rail sector in the years to come. S2R JU has...
report 2019
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Chen, T.M. (author), van der Meulen, F.A. (author), Islam, D. (author), van der Zee, F.A. (author)
The goal of the report is to assess the current skills for different categories of railway staff, from workers to engineers, railway managers and researchers (task 1). The study on socioeconomic aspects of human capital starts with assessing the state of play regarding present employment situation considering work already done on forecasts for...
report 2019
document
Dhondt, S. (author), Chen, T.M. (author), van der Zee, F.A. (author), Islam, D. (author), Robinson, M. (author)
S2R is an innovation initiative of the European Union and the railway sector for new technologies into the railway sector. The results of this S2R-innovation initiative need to be implemented into the sector over time. The S2R-initiative consist of five major Innovation Programmes (IPs) that themselves consists of a set of demonstrations of...
report 2019
document
Fisher, R. (author), Chicot, J. (author), Domini, A. (author), Misojcic, M. (author), Polt, W. (author), Türk, A. (author), Unger, M. (author), Kuittinen, H. (author), Arrilucea, E. (author), van der Zee, F.A. (author), Goetheer, J.D. (author), Lehenkari, J. (author), Pelkonen, A. (author), Skov Kristensen, F. (author), Lykogianni, E. (author), Taranic, I. (author), Terziev, N. (author), Vincze, M. (author)
book 2018
document
Fisher, R. (author), Chicot, J. (author), Domini, A. (author), Polt, W. (author), Türk, A. (author), Unger, M. (author), Kuittinen, H. (author), Arrilucea, E. (author), van der Zee, F.A. (author), Goetheer, J.D. (author), Lehenkari, J. (author), Pelkonen, A. (author), Skov Kristensen, F. (author)
book 2018
document
Goetheer, J.D. (author), van der Zee, F.A. (author), de Heide, M.J.L. (author)
other 2018
document
Goetheer, A. (author), van der Zee, F.A. (author), de Heide, M.J.L. (author)
book 2018
document
Oeij, P.R.A. (author), van der Torre, W. (author), van de Ven, H.A. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Zee, F.A. (author)
UWV heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar gevolgen van technologische ontwikkelingen op het werk van, met name, lager en middelbaar opgeleiden in een selectie van sectoren. De doelstelling van het onderzoek is drieledig: “inzicht krijgen in de verwachte gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de vraag naar werk en aard van het...
report 2017
document
van der Zee, F.A. (author)
De discussie over de toekomst van de Europese Unie (EU) is door de Europese Commissie nadrukkelijk geagendeerd, met een witboek over de toekomst van Europa en vijf discussienota's. Opvallend hierbij is de beperkte aandacht voor technologie en innovatie
article 2017
document
Fisher, R. (author), Kuittinen, H. (author), van der Zee, F.A. (author), Loikkanen, T. (author), Rilla, N. (author), Ploder, M. (author), Shula, A. (author)
This report presents the overall findings of the Study on Contribution of the Framework Programmes to Major Innovations (N° RTD-Major Innovations-2013-A5). The aim of the project is to evaluate the contribution of the European research programmes (FP5, FP6 and FP7) to the development of a selected number of Major Innovations. The focus of the...
report 2016
document
Anciaux, D. (author), Neves, E. (author), van der Zee, F.A. (author), van der Giessen, A.M. (author), Rammer, C. (author), Pellens, M. (author)
report 2016
document
Bakker, T.P. (author), Huijboom, N.M. (author), Koops, R. (author), Kotterink, B. (author), Nieuwenhuis, O.A. (author), Seiffert, L. (author), Siem, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
Kruisbestuiving tussen de creatieve en high-tech sector biedt enorme kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Industry. Desondanks blijven deze kansen in de praktijk vaak onderbenut. In het project 'CONCRETE' heeft TNO op basis van een aantal case studies onderzocht welke succesfactoren tot een vruchtbaar creative-tech ecosysteem leiden. Het...
report 2015
document
van der Giessen, A.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Koops, R. (author), van der Zee, F.A. (author)
In opdracht van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) heeft TNO een deskstudie uitgevoerd getiteld “Economische analyse van de Nederlandse biotechnologiesector”. Deze analyse is één van de voorstudies die de COGEM laat uitvoeren als voorbereiding op de Trendanalyse Biotechnologie, die naar verwachting in 2015 zal worden uitgevoerd. Voor...
report 2014
document
de Heide, M.J.L. (author), van der Zee, F.A. (author), Gijsbers, G.W. (author), Larssen, P.B. (author), Hofer, R. (author)
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the European economy. This study reviews the effect of the current crisis on Europe’s economy, as well as measures taken by governments and social partners to support SMEs in the crisis. The study discusses in detail the experience and potential of two main types of measures (short...
report 2012
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), van der Zee, F.A. (author), Manshanden, W.J.J. (author), Bekkers, F.F. (author), van der Horst, T.J.J. (author)
report 2012
document
Hague Centre for Strategic Studies (author), Weterings, R.A.P.M. (author), Roelofs, E.M.G. (author), Suurs, R.A.A. (author), van der Zee, F.A. (author)
In een bio-based economie worden plantaardige en dierlijke grondstoffen en reststromen op grote schaal gebruikt, niet alleen als voeding voor mens en dier, maar ook voor sectoren als de chemie, de bouw, de gezondheidszorg en energievoorziening. Zij vormen een vervanger van de dominante grondstoffen in de huidige fossil-based economie: aardolie,...
report 2011
document
Leis, M. (author), Gijsbers, G. (author), van der Zee, F.A. (author)
Although food and drinks are essential for human life, the food and beverage industry is generally perceived as low-to-mid-technology sector as measured on common indicators for innovativeness and supported by CIS4 data. In principal, however, there exist many innovation possibilities within the food and beverage manufacturing industry that also...
report 2010
Searched for: author%3A%22van+der+Zee%2C+F.A.%22
(1 - 20 of 24)

Pages