Searched for: author%3A%22van+der+Vlist%2C+R.%22
(1 - 5 of 5)
document
Pot, F.D. (author), van der Vlist, R. (author)
Werkdruk kan samenhangen met vele factoren in het werk. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de factoren produktievormen en leiderschapsstijlen.
article 1996
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Steensma, H. (author), van der Vlist, R. (author), Vrooland, V.C. (author)
In dit boek wordt aangegeven hoe een organisatie verlaging van ziekteverzuim kan bewerkstelligen. Allereerst worden drie beleidsmodellen beschreven: het beslissingsmodel, het belasting en belastbaarheidsmodel, en het organisatiemodel. Hierbij wordt uitgegaan van respectievelijk het bemoeilijken van ziekmeldingen en het bespoedigen van...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dirken, J.M. (author), van der Sluijs, H. (author), van der Vlist, R. (author), Kuipers, H. (author), de Vries, B.A. (author), Klinkhamer, H.A.W. (author)
report 1970
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Vlist, R. (author)
Diss. Rijksuniversiteit Utrecht, 18-9-1970.
doctoral thesis 1970
Searched for: author%3A%22van+der+Vlist%2C+R.%22
(1 - 5 of 5)