Searched for: author%3A%22van+der+Veen%2C+N.A.%22
(1 - 3 of 3)
document
Winters, E. (author), van der Veen, N.A. (author)
report 2023
document
van der Veen, N.A. (author), Huitema, G.B. (author), Wijbrandt, W.E. (author), Westerga, R.S. (author)
Hoe kan het eigenlijk dat je ook groene energie krijgt als het bijvoorbeeld niet waait en de zon niet schijnt? De praktijk is dat je maar ongeveer twee derde van de tijd groene stroom hebt. Per moment wordt er namelijk geen onderscheid gemaakt tussen groene en grijze energie. Windenergie, zonne-energie, energie van gas- of kolencentrales, het...
report 2020
document
van Kranenburg, K.J. (author), de Kler, R.C.F. (author), Jansen, N. (author), van der Veen, N.A. (author), de Vos, C.T.A. (author), Gelevert, G.F.D.F. (author)
Nederland werkt volop aan de verduurzaming van haar energiesysteem. In deze energietransitie is een grote rol weggelegd voor opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind, ter vervanging van fossiele bronnen. Netbeheerders spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor...
report 2018