Searched for: author%3A%22van+der+Torre%2C+W.%22
(1 - 20 of 74)

Pages

Casy study naar robots in de zorg
Casy study naar robots in de zorg: risico's en kansen voor verzorgende in verpleeghuizen en de thuiszorg
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt themanummer
Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt themanummer
De werksituatie van zelfstandig ondernemers zonder personeel anno 2021
De werksituatie van zelfstandig ondernemers zonder personeel anno 2021: De resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) in vogelvlucht
Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie
Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie: wie zijn het meest positief en wie het minst?
Inzicht in het duurzaam inzetbaarheidsprofiel van nachtarbeiders
Inzicht in het duurzaam inzetbaarheidsprofiel van nachtarbeiders
Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021: methodologie en gobale resultaten
Sociale en technologische innovatie bij gemeenten
Sociale en technologische innovatie bij gemeenten: effectieve en gedragen innovaties door betrokkenheid van medewerkers
Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Stimuleren van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Medewerkers zelf aan het roer van hun ontwikkeling
Medewerkers zelf aan het roer van hun ontwikkeling: eigen regie en leven lang ontwikkelen: handreiking voor ondernemers in het mkb
Technology Impact Methode 3.0
Technology Impact Methode 3.0: Een kwalitatieve aanpak over de impact van technologie op werk
De effectiviteit van yoga, ademhalingsmeditatie en de bodyscan vergeleken
De effectiviteit van yoga, ademhalingsmeditatie en de bodyscan vergeleken: wat zijn de effecten van verschillende mindfulness-oefeningen?
Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling
Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling: kennisdocument leven lang ontwikkelen
Het effect van mindfulness interventies op werkenden
Het effect van mindfulness interventies op werkenden: een literatuurverkenning
Reactie TNO op notitie arbovisie 2040
Reactie TNO op notitie arbovisie 2040
The Role of Mindful Organising in Relation to Innovation Adoption of Employees in Logistics
The Role of Mindful Organising in Relation to Innovation Adoption of Employees in Logistics
Notitie werkgerelateerde effecten van mindfulness
Notitie werkgerelateerde effecten van mindfulness
Tussenrapportage
Tussenrapportage: trendanalyse zelfstandige enquête arbeid de zzp'er bestaat niet: een eerste verkennende analyse
Iedere vijfde zzp'er schatte buffer voor de coronacrisis al in als onvoldoende
Iedere vijfde zzp'er schatte buffer voor de coronacrisis al in als onvoldoende
Lerende en innovatieve organisaties
Lerende en innovatieve organisaties: een integraal organisatiemodel en praktijkvoorbeelden uit de IT
Impact van technologie op kwaliteit van werk
Impact van technologie op kwaliteit van werk: een analyse o.b.v. de NEA
Searched for: author%3A%22van+der+Torre%2C+W.%22
(1 - 20 of 74)

Pages