Searched for: author%3A%22van+der+Torre%2C+W.%22
(1 - 20 of 82)

Pages

document
van de Ven, H.A. (author), Lautenbach, H. (author), Westbeek, E. (author), Ramaekers, M. (author), van der Torre, W. (author)
Begin 2020 deed corona zijn intrede in Nederland. De coronapandemie en aanpalende maatregelen hebben een grote impact (gehad) op de economie en de arbeidsmarkt. De mate waarin – dan wel de manier waarop – zelfstandig ondernemers zonder personeel hun werkzaamheden konden voortzetten is hier vaak door beïnvloed. De globale resultaten van de meest...
report 2023
document
Oeij, P.R.A. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
New technological developments can have major consequences for work, which require an understanding of the ‘new’ skills of employees, the possible measures to counteract the negative effects on the quality of work, and optional choices regarding the use of technological applications and their embedding in work processes. This chapter shows how...
bookPart 2023
document
Das, D. (author), Zoomer, T. (author), van Dam, L. (author), van der Torre, W. (author), Kool, L. (author), Preenen, P.T.Y. (author)
Rapid developments in digital technology are changing the world of work. Organisations are collecting more data about work processes, which can be used to automate tasks, but also to manage workers. The practice of using data collection and algorithms to manage workers is, in general, called algorithmic management. It is becoming more prevalent,...
public lecture 2023
document
Koopmans, L. (author), Bruel, D. (author), van den Bergh, R. (author), van der Torre, W. (author)
De volgende quote van Peter Senge (The Fifth Discipline, 2010) geeft perfect weer dat organisaties die willen floreren, betrokken medewerkers nodig hebben die zich een leven lang blijven ontwikkelen: “The organizations that will truly excel in the future will be the organizations that discover how to tap people’s commitment and capacity to learn...
report 2023
document
Bruel, D. (author), van de Ven, H. (author), van der Torre, W. (author)
report 2023
document
van der Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
van der Torre, W. (author), Bouwens, L. (author), Bruel, D. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), de Geit, E. (author), Wiezer, N. (author), de Korte, E.M. (author)
Mindfulness kan gedefinieerd worden als doelbewust volledige aandacht geven aan het huidige moment, daarbij bewust zijn van de eigen gemoedstoestand en mentale processen, en dat met een nieuwsgierige en vriendelijke houding, zonder oordeel. Er is veel bewijs voor de effectiviteit van mindfulness trainingen op onder meer stressreductie en welzijn...
report 2023
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), van der Torre, W. (author), Douwes, M. (author), Oeij, P. (author)
Digitalisering en robotisering van werk is al enige tijd gaande als trend. De kansen voor werknemers in de zorg liggen op hetondersteunen van routinematige cognitieve en fysieke taken. Daarmee kan werk bespaard worden en gemakkelijker worden gemaakt. De Coronacrisis maar ook de nijpende personeelstekorten lijken technologisering (waarvan...
report 2022
document
Smits, W. (author), Sanders, J. (author), Künn-Nelen, A. (author), Bakens, J. (author), Goedhart, R. (author), Pestel, N. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Oeij, P. (author), Messioui, A. (author), van Vuuren, T. (author), Fourage, D. (author), Prüfer, P. (author), den Uijl, M. (author), Kumar, P. (author), Prevoo, T. (author), Heyma, A. (author), Montizaan, R. (author), Steens, S. (author), Dekker, R. (author), van Genabeek, J. (author), Kraan, K. (author), Perez, S.A. (author), de Vries, R. (author)
De zesde editie van Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt gepubliceerd door TNO en CBS. Dit is (dit jaar voor het eerst) een special issue van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Het is open access gepubliceerd. Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn de...
article 2022
document
van de Ven, H.A. (author), van der Torre, W. (author)
“Hoe is het gesteld met de leercultuur bij gemeenten?” is de centrale vraag van deze notitie. Deze vraag beantwoorden we door de ervaringen van werknemers bij gemeenten te vergelijken met de rest van Nederland op een diverse set aan indicatoren ontleend aan de Monitor Leercultuur van de SER en TNO. In deze monitor houdt een leercultuur in dat ...
report 2022
document
van de Ven, H.A. (author), Hermans, B. (author), van Dam, L. (author), Ramaekers, M. (author), Dirven, H.J. (author), van der Torre, W. (author)
report 2021
document
van de Ven, H. (author), Lautenbach, H. (author), Ramaekers, M. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
In dit gezamenlijke artikel van TNO en CBS zijn zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) ingedeeld in groepen op basis van hun eigen oordeel over de bedrijfspositie. De bedrijfspositie is een inschatting van de financiële situatie van de onderneming en de mate waarin de zzp’er zich zorgen maakt over de toekomst van het bedrijf....
article 2021
document
van den Bergh, R. (author), van de Ven, H. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
Ondanks dat er veel bekend is over de relatie tussen nachtarbeid en gezondheid, weten we nog weinig over andere aspecten van duurzame inzetbaarheid van nachtarbeiders. Het doel van dit artikel is om een integraal duurzaam inzetbaarheidsprofiel van nachtarbeiders te vergelijken met die van dagarbeiders. Voor de analyse hebben we data van de...
article 2021
document
van der Torre, W. (author), Lautenbach, H. (author), van de Ven, H.A. (author), Janssen, B.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Janssen, B. (author), Ramaekers, M. (author), Hooftman, W.E. (author)
report 2021
document
van der Torre, W. (author), Oeij, P. (author), Davits, R. (author), van Leeuwen, E. (author)
Veel nieuwe technologische toepassingen die binnen de gemeentelijke dienstverlening in potentie waarde kunnen toevoegen, vinden niet vanzelf hun weg naar de praktijk. Innovatietrajecten starten vaak vanuit technologische mogelijkheden en vinden moeilijk aansluiting bij de organisatorische en praktische vraagstukken die spelen in het primaire...
report 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
document
Roelse, V. (author), Sieh, M. (author), Castelein, J. (author), Rouwenhorst, D. (author), Xavier, M. (author), van Nispen, I. (author), Vos, M. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author)
Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Werkgevers kunnen daar voorwaarden voor scheppen, maar ook de inbreng van medewerkers is van belang. Deze handreiking voor mkb-werkgevers geeft praktische handvatten om de eigen regie van medewerkers te vergroten. In de...
report 2021
document
Oeij, P.R.A. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
De Technologie Impact Methode 3.0 (TIM3.0) is de derde versie van het kwalitatieve instrument waarmee de effecten van technologie op functies in kaart gebracht kunnen worden. Met de toepassing van de TIM wordt allereerst bekeken welke nieuwe technologieën afkomen op een bedrijf of een sector. Zulke technologieën kunnen toepasbaar zijn als een...
report 2021
document
van den Bergh, R. (author), Bouwens, L. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author), Wiezer, N. (author)
In de afgelopen jaren is het aandeel werkenden met overbelasting en burnoutklachten toegenomen (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, NEA). In 2020 had 16 procent van de werknemers last van burn-outklachten. Het werk van veel mensen wordt complexer en intensiever. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen voor een continue stroom van...
article 2021
document
Roelse, V. (author), Rouwenhorst, D. (author), Xavier, M. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Vos, M. (author)
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Dat was al een gegeven en is nu enorm versterkt door de coronacrisis, waar we bij het verschijnen van het document nog middenin zitten. De enige zekerheid is dat alles onzeker is en dat door maatschappelijke, economische en allerlei andere invloeden, werk drastisch kan veranderen. Duurzame inzetbaarheid is...
report 2020
Searched for: author%3A%22van+der+Torre%2C+W.%22
(1 - 20 of 82)

Pages