Searched for: author%3A%22van+der+Ploeg%2C+K.%22
(1 - 19 of 19)
Neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland - Monitor over 2020 Bonaire, St. Eustatius, Saba
Neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland - Monitor over 2020 Bonaire, St. Eustatius, Saba
Arbobalans 2018
Arbobalans 2018: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2018
De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland
De neonatale hielprikscreening (NHS) in Caribisch Nederland: monitor over 2018: Bonaire, St. Eustatius, Saba
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2017
De neonatale hielprikscreening
De neonatale hielprikscreening: monitor 2017 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2017]
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: monitor over 2016
De neonatale hielprikscreening
De neonatale hielprikscreening: monitor 2016 [The newborn blood spot screening in the Netherlands: monitor 2016]
Kosteneffectiviteits- en kostenbatenanalyse (KEA/KBA) voor het screenen op SCID binnen de Nederlandse hielprikscreening
Kosteneffectiviteits- en kostenbatenanalyse (KEA/KBA) voor het screenen op SCID binnen de Nederlandse hielprikscreening
Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: Kosten van arbeidsongeschikheid en zorg
Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: Kosten van arbeidsongeschikheid en zorg
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: Monitor over 2015
Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg: Monitor over 2015
Arbobalans 2016
Arbobalans 2016: Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland [Dutch working condition 2016]
Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: Kosten van arbeidsongeschiktheid en zorg
Maatschappelijke kosten van werkgerelateerde gezondheidsproblemen: Kosten van arbeidsongeschiktheid en zorg
Implementation of a cost-effective strategy to prevent neonatal early-onset group B haemolytic streptococcus disease in the Netherlands
Implementation of a cost-effective strategy to prevent neonatal early-onset group B haemolytic streptococcus disease in the Netherlands
Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving
Phased plan for cost-benefit analyses
Phased plan for cost-benefit analyses
Stappenplan maatschappelijke kosten-baten analyses
Stappenplan maatschappelijke kosten-baten analyses
An implementation study of neonatal hearing screening in the Netherlands
An implementation study of neonatal hearing screening in the Netherlands
Resultaten van de implementatiestudie neonatale gehoorscreening
Resultaten van de implementatiestudie neonatale gehoorscreening
Searched for: author%3A%22van+der+Ploeg%2C+K.%22
(1 - 19 of 19)