Searched for: author%3A%22van+der+Ploeg%2C+C.P.B.%22
(1 - 20 of 114)

Pages

document
Wins, S. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
The Newborn Blood Spot screening programme (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The programme is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of several serious congenital diseases in newborns. Children with...
report 2022
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Grevinga, M. (author), Eekhout, I. (author), Vlasblom, E. (author), Lanting, C.I. (author), van Minderhout, H.M. (author), van Dijk-van der Poel, J. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Verkerk, P.H. (author)
Inleiding: Preventie van amblyopie wordt als belangrijkste reden van visusscreening beschouwd. Doel van dit onderzoek is nagaan of fotoscreening van toegevoegde waarde kan zijn bij de visusscreening in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Methode: Cross-sectioneel populatieonderzoek bij de JGZ in Den Haag. Kinderen van 3 jaar (3 j), 3 jaar en 9...
article 2022
document
van der Zee, R.B. (author), Uilenburg, N.N. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Dirks, E. (author)
Background: Few studies report prevalence rates of hearing loss in newborns for nationwide populations. The Dutch well-baby newborn hearing screening covers almost all eligible children and has high participation rates for follow-up screening rounds and diagnosis. This allows calculating reliable prevalence rates of permanent neonatal hearing...
article 2022
document
van der Pal, S. (author), Wins, S. (author), Klapwijk, J.E. (author), van Dijk, T. (author), Kater-Kuipers, A. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Jans, S.M.P.J. (author), Verschoof-Puitte, R.K. (author), van den Bosch, L.J.M. (author)
Introduction. The goal of newborn bloodspot screening (NBS) is the early detection of treatable disorders in newborns to offer early intervention. Worldwide, the number of conditions screened for is expanding, which might affect public acceptance. In the Netherlands, participation is high (>99%), but little is known about how parents perceive...
article 2022
document
Klapwijk, J.E. (author), van der Pal, S. (author), Wins, S. (author), van Dijk, T. (author), Kater-Kuipers, A. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Jans, S.M.P.J. (author), Kemp, S. (author), Verschoof-Puitte, R.K. (author), van den Bosch, L.J.M. (author), Henneman, L. (author)
Newborn bloodspot screening (NBS) aims at early detection of treatable disorders to offer early intervention. The number of conditions being screened for is expanding, which may affect public acceptance of NBS. This study explored views of NBS participants and non-participants on (expanding) NBS in the Netherlands.
public lecture 2022
document
Bouva, M. (author), Heijnen, M.L. (author), Jacobs, B. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Gille, J. (author), Gulmans, V. (author), Verschoof-Puite, R. (author), de Winter-de Groot, K. (author)
public lecture 2021
document
Wins, S. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Verkerk, P.H. (author)
The Newborn Blood Spot screening programme (NBS) was introduced in the Netherlands in 1974. The programme is coordinated by the Centre for Population Screening (CvB) of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The aim of the NBS is the early detection of a number of serious congenital diseases in newborns. Children...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Grevinga, M. (author), Eekhout, I. (author), Vlasblom, E. (author), Lanting, C.I. (author), van Minderhout, H.M. (author), Dijk-van der Poel, J. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Verkerk, P.H. (author)
Comment on the article: Costs and effects of conventional vision screening and photoscreening in the Dutch preventive child health care system. We thank professor Simonsz for his comments, since it gives us the opportunity to clarify some of our findings. Indeed, with the price for the photoscreening device of €2.29 per child as calculated in...
article 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P. (author), van Lent, M. (author)
Deze monitor beschrijft de belangrijkste resultaten van het bevolkingsonderzoek PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie voor 2019 in vergelijking met voorgaande jaren. De monitor omvat de gegevens van zwangeren met een eerste bloedonderzoek voor de PSIE in 2019. Dit eerste onderzoek wordt bij voorkeur voor de 13e week...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Grevinga, M. (author), Eekhout, I. (author), Vlasblom, E. (author), Lanting, C.I. (author), van Minderhout, H.M. (author), Dijk-van der Poel, J. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), Verkerk, P.H. (author)
Background: Little is known about costs and effects of vision screening strategies to detect amblyopia. Aim of this study was to compare costs and effects of conventional (optotype) vision screening, photoscreening or a combination in children aged 3-6 years. Methods: Population-based, cross-sectional study in preventive child health care in The...
article 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Wins, S. (author), Verkerk, P. (author)
In 2020 kwamen 164.981 kinderen in aanmerking voor de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Er werden 125 kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies van minimaal 40 dB aan het beste oor ontdekt, en 81 met een eenzijdig gehoorverlies van minimaal 40 dB. De kans dat een verwezen kind ook echt een eenzijdig of dubbelzijdig...
report 2021
document
Wins, S.I. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
De neonatale hielprikscreening (NHS) is in 1974 in Nederland ingevoerd en wordt gecoördineerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het doel van de neonatale hielprikscreening is het vroegtijdig opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. Als deze vroeg worden ontdekt, kan door tijdige...
report 2021
document
Wins, S.I. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de evaluatie van de neonatale hielprikscreening (NHS) op adrenogenitaal syndroom (AGS), congenitale hypothyreoïdie (CH), 17 metabole ziekten (MZ) en één nevenbevinding (OCTN2), drie hemoglobinopathieën (HbP) en cystische fibrose (CF ofwel taaislijmziekte) bij kinderen uit Europees Nederland geboren in...
report 2021
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Oomen, P.J. (author)
In opdracht van het RIVM-CvB monitort TNO jaarlijks de uitvoering van het PSIEprogramma. Het RIVM-CvB heeft TNO verzocht een datavalidatieprotocol te maken waarin de werkwijze is beschreven die voor de monitor over 2019 is gebruikt. In dit datavalidatieprotocol wordt de werkwijze beschreven die TNO hanteert bij de controle en verwerking van de...
report 2021
document
Stroek, K. (author), Heijboer, A.C. (author), Bouva, M.J. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Heijnen, M.L.A. (author), Weijman, G. (author), Bosch, A.M. (author), de Jonge, R. (author), Schielen, P.C.J.I. (author), van Trotsenburg, A.S.P. (author), Boelen, A. (author)
Objective: Congenital hypothyroidism (CH) is defined as thyroid hormone deficiency at birth due to disorders of the thyroid gland (thyroidal CH, CH-T), or the hypothalamus or pituitary (central CH, CH-C). The Dutch Newborn Screening (NBS) strategy is primarily based on determination of thyroxine (T4) concentrations in dried blood spots followed,...
article 2020
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Wins, S. (author), Verkerk, P.H. (author)
In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de evaluatie van de neonatale hielprikscreening (NHS) op adrenogenitaal syndroom (AGS), congenitale hypothyreoïdie (CH), 16 metabole ziekten (MZ), drie hemoglobinopathieën (HbP) en cystische fibrose (CF ofwel taaislijmziekte) bij kinderen uit Europees Nederland geboren in 2019. Er wordt een aparte...
report 2020
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), Wins, S. (author), Verkerk, P. (author)
De monitor van de neonatale gehoorscreening (NGS) wordt jaarlijks opgesteld in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek. De monitor beschrijft met kerncijfers hoe de NGS op landelijk en organisatieniveau is verlopen. De resultaten van de NGS en de diagnostiek in de Audiologische...
report 2020
document
Vos, K. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
Jaarlijks zijn er in Nederland iets minder dan 25.000 zwangere vrouwen RhD-negatief. Bij hen kunnen antistoffen tegen het RhD-antigeen (D-IEA) ontstaan wanneer zij zwanger zijn van een RhD-positief kind. De D-IEA kunnen ernstige hemolytische ziekte bij de foetus en/of pasgeborene (HZFP) veroorzaken. Daarom is het van belang om de immunisatie van...
report 2020
document
Wins, S. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author), Verkerk, P.H. (author)
De Neonatale Hielprik Screening (NHS) is in 1974 in Nederland ingevoerd en wordt gecoördineerd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Het doel van de neonatale hielprikscreening is het vroegtijdig opsporen van een aantal ernstige, zeldzame, aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen. Als deze vroeg worden ontdekt, kan door tijdige...
report 2020
document
Wins, S. (author), Verkerk, P.H. (author), van der Ploeg, C.P.B. (author)
report 2020
Searched for: author%3A%22van+der+Ploeg%2C+C.P.B.%22
(1 - 20 of 114)

Pages