Searched for: author%3A%22van+der+Linden%2C+T.J.M.%22
(1 - 3 of 3)
document
TNO Bouw (author), Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author), van Hees, R.P.J. (author), van der Linden, T.J.M. (author)
Black weathering of sandstone in monuments is widespread. Some obiects owe their name to it, like the Porta Nigra in Triet (Germany). Other than the black gypsum crusts common on limestone, the black weathering layer on sandstone is rather thin and well adhe¬°ent. Formation of such layers on Bentheim and Obernkirchen sandstone, both widely used...
article 2003
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author), van Hees, R.P.J. (author), van der Linden, T.J.M. (author), TNO Bouw (author)
Een van de meest interessante gesteenten in Nederland, als we hat Nederlands-Duitse grensgebied daar veer hat gemak even bij nemen, is de Bentheimer zandsteen. Dit unieke gesteente onderscheidt zich doordat hat in ens land sinds vela eeuwen op grate schaal is toegepast als bouwsteen, terwijl hat oak een belangrijk oliereservoirgesteente is. Dit...
article 2002
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author), van Hees, R.P.J. (author), van der Linden, T.J.M. (author), TNO Bouw (author)
Zwart- of grijsverkleuring van zandsteen in monumenten is een wijdverspreid fenomeen (Fig. 1). Sommige objecten danken er zelfs hun naam aan, denk aan de Porta Nigra in Trier. Deze zwartverkleuring, vaak aangeduid met de verwarrende en daarom ongelukkige term 'patina', wordt door velen ervaren als vuil en lelijk. Reiniging zou vanuit die optiek...
conference paper 2002