Searched for: author%3A%22van+der+Knaap%2C+L.P.M.%22
(1 - 13 of 13)
document
van der Knaap, L.P.M. (author)
Voortschrijdend inzicht heeft de afgelopen decennia geleid tot kassen die steeds beter bestand zijn tegen stormen. Mocht zich toch schade voordoen, dan heeft dat veel impact op de huidige complexe kassensystemen.
article 2020
document
van der Knaap, L.P.M. (author)
Bij metingen in de glastuinbouwpraktijk blijkt dat er na de jaarlijkse reiniging van het kasdek ongeveer 5% meer lichttransmissie is. En laat licht nu net de belangrijkste groeifactor zijn. Daarbij komt dat onvoldoende reiniging zorgt voor een versnelde veroudering van het kasdek. Denk bijvoorbeeld aan vuilophoping tussen de strips en het glas....
article 2018
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), van der Knaap, L.P.M. (author)
Wind loads are responsible for a large amount of damage to greenhouses, and are therefore an important factor in the structural design of greenhouses. Previous wind load studies on greenhouses [1-8], have only investigated wind loads on the first 9 roof spans. However, most greenhouses are much larger than 10 roof spans. For these larger...
conference paper 2017
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), van der Knaap, L.P.M. (author), Pertermann, I. (author)
An atmospheric boundary layer wind tunnel study was performed to determine the overall horizontal wind load on multi-span duo-pitch greenhouses. The results of this study are intended for the stability design of inflexible Gladding system greenhouses (designated as Class A in EN 13031-1) with roof pitch angles of 23-24' and ridge heights of 7.5...
article 2017
document
van der Knaap, L.P.M. (author)
Rijdt er een te zware dekwasser of krijtmachine over een te licht kasdek, dan heb je als ondernemer een probleem. De schade door vervormde goten is niet direct zichtbaar, maar komt onherroepelijk naar voren bij storm of sneeuwdruk. Dan komt al snel de vraag op tafel wat de oorzaak is. In zo'n discussie wil je niet terechtkomen
article 2015
document
van der Knaap, L.P.M. (author)
Nieuwe bouwregelgeving heeft geleid tot een noodzakelijk herziening per 1 juni van de kassenbouwnorm NEN 3859. Nu moeten ook tuinbouwkassen in Nederland voldoen aan eisen in de Europese bouwnormen. Dit heeft consequenties voor te bouwen kassen.
article 2013
document
van Vliet, M. (author), van der Knaap, L.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2006
document
van der Knaap, L.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2005
document
van der Knaap, L.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De komst van een europese kassenbouwnorm heeft geleid tot een nieuwe Nederlandse norm. Deze wordt op 1 juli van kracht. De gevolgen voor de kasconstructie ten opichte van de bestaande norm zullen beperkt zijn, maar kunnen mogelijk toch leiden tot een iets duurdere kas en miniem lichtverlies
article 2005
document
Janssen, E.G.O.N. (author), 't Hart, H. (author), van der Knaap, L.P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
TNO has developed a computer program to calculate the light interception of the greenhouse structure using an improved half-perimeter method, taking into account reflections and shadowing. This program is used to optimize the light entrance of the Venlo type greenhouse. Furthermore the influence of artificial lighting on the total light...
conference paper 2005
document
Bijlaard, F.S.K. (author), Kool, H.D.M. (author), van der Knaap, L.P.M. (author)
Greenhouses are from a constructional point of view an assembly of structural components, which are connected to each other by several types of structural joints. Many of these joints can be designed in a traditional way using design codes such as Eurocode 3 Steel Structures, Part 1-8 Joints or Eurocode 9 Aluminium Structures. Two special types...
conference paper 2001
document
van der Knaap, L.P.M. (author), Waaijenberg, D. (author)
Steeds meer telers kiezen ervoor goten met substraatmatten op te hangen aan de tralieliggers. Dit heeft echter consequenties voor de kas-constructie. De meeste bestaande kassen zijn namelijk niet ontworpen voor gebruik van hangende goten. Bestaande kassen zijn dus niet altijd sterk genoeg om dit systeem veilig te kunnen toepassen.
article 2000
document
Kool, H.D.M. (author), van der Knaap, L.P.M. (author)
De krachten op boogconstructies die steun geven aan de gewasdraden in kassen, worden steeds groter. Grotere kap- en vakmaten en strakker gespannen gewasdraden hebben daar ondermeer mee te maken. De kassenbouwwereld heeft zich ervoor ingezet om deze ontwikkeling te keren. Er zijn technische mogelijkheden, maar ook de teler zelf speelt een rol.
article 1996
Searched for: author%3A%22van+der+Knaap%2C+L.P.M.%22
(1 - 13 of 13)