Searched for: author%3A%22van+der+Goes%2C+B.Y.%22
(1 - 7 of 7)
document
de Jonge, A. (author), Mol, B.W. (author), van der Goes, B.Y. (author), Nijhuis, J.G. (author), van der Post, J.A. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jonge, A. (author), Mol, B.W. (author), van der Goes, B.Y. (author), Nijhuis, J.G. (author), van der Post, J.A. (author), Buitendijk, S.E. (author)
article 2010
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, J. (author), Buitendijk, S.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doel Vergelijking van perinatale sterfte en ernstige perinatale morbiditeit tussen geplande thuisbevallingen en poliklinische bevallingen van laagrisico-vrouwen die de bevalling begonnen in de eerstelijn. Opzet Landelijke cohortstudie, beschrijvend. Methoden Gegevens uit de landelijke perinatale en neonatale registraties over een periode van 7...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jonge, A. (author), van der Goes, B.Y. (author), Ravelli, A.C.J. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author), Mol, B.W. (author), Nijhuis, J.G. (author), Bennebroek Gravenhorst, jJ. (author), Buitendijk, S.E. (author)
Sinds de tweede helft van de 20e eeuw bevallen de meeste vrouwen in de westerse wereld in het ziekenhuis. De overgang van thuis- naar ziekenhuisbevallingen was voor de meeste vrouwen echter niet gestoeld op weten- schappelijk bewijs. Het idee dat een ziekenhuisbeval- ling de beste optie is voor alle vrouwen wordt steeds meer in twijfel getrokken...
article 2009
document
van der Goes, B.Y. (author), Daemers, D.O.A. (author), Kateman, H. (author), Amelink-Verburg, M.P. (author)
Bestaat uit afzonderlijk een Praktijkkaart, een Voorzorgsmaatregelenkaart, een Actiekaart, een korte versie, een handleiding en een Wetenschappelijke onderbouwing
book 2004
Searched for: author%3A%22van+der+Goes%2C+B.Y.%22
(1 - 7 of 7)