Searched for: author%3A%22van+der+Beek%2C+F.A.%22
(1 - 13 of 13)
document
Steijn, W.M.P. (author), van der Beek, F.A. (author), Groeneweg, J. (author), van Kampen, J. (author), van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Quantitative Risk Analysis (QRA) is a standard and mandatory tool in some high-risk industries (such as the on-and offshore exploration and production and chemical industry). Presently, the human factor component is often estimated using expert opinions. In practice, experts may use heuristics such as assuming a failure probability of one in ten...
bookPart 2017
document
Luiijf, H.A.M. (author), van der Beek, F.A. (author)
Steeds vaker worden robots voor productie en bewakingsdoeleinden gebruikt. Het aantal robots verdubbelt zich inmiddels jaarlijks.Nieuwe typen robots staan niet meer in een veiligheidskooi, maar werken nauw samen met mensen en bewegen zich samen met de medewerkers over dezelfde werkvloer. Daardoor ontstaat er een nieuw arbeidsrisico die een...
article 2017
document
Zuiderwijk, D. (author), van der Vorm, J. (author), van der Beek, F.A. (author), Veldhuis, G.J. (author)
The reality of operations does not always follow the book. Operational circumstances may develop into surprising situations that procedures have not accounted for. Still, we make things work. Resilient performance recognizes surprise early and acts upon it through adaptation, which is critical for an organization to succeed. It enables continued...
book 2016
document
Zuiderwijk, D. (author), van der Vorm, J. (author), van der Beek, F.A. (author), Veldhuis, G.J. (author)
Veerkrachtig vermogen is het vermogen om tijdens de operatie het werk aan te passen aan veranderende omstandigheden door strategieën, middelen en competenties anders te organiseren. In de dagelijkse praktijk verloopt de uitvoering van het werk (de ‘operatie’) niet altijd volgens het boekje. Omstandigheden zorgen soms voor verrassende situaties...
book 2016
document
Schraagen, J.M.C. (author), van der Beek, F.A. (author)
We beschouwen de mens traditioneel als zwakste schakel in hoogtechnologische omgevingen. Toch kunnen (teams van) werknemers juist helpen bij het veranderingsproces. Menselijk gedrag is niet per se ongewenst en onveilig. Pas als mens en organisatie zich niet aan hun omgeving aanpassen, tast dat de veiligheid en bedrijfszekerheid aan. Vakmedia
article 2016
document
Grøtan, T.O. (author), Wærø, I. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), van der Beek, F.A. (author), Zuiderwijk, D.C. (author)
Operational resilience is critical for organizations to be successful. It allows for continued safe operations under uncertain and shifting circumstances in everyday, emergency and crisis situations. It also allows the organization to progress by learning from how it deals with unexpected situations. Enabling the organization to appreciate,...
conference paper 2016
document
van der Beek, F.A. (author), Schraagen, J.M.C. (author)
In the current study, the concept of team resilience was operationalized by developing a first version of a questionnaire (ADAPTER) driven by the four essential abilities of resilience (Hollnagel, 2011) and expanded with more relation-oriented abilities of leadership and cooperation. The development and administration of ADAPTER took place...
article 2015
document
Rypkema, J.A. (author), van der Beek, F.A. (author), Schraagen, J.M.C. (author), Winkelman, J.W. (author), van Wijngaarden, M. (author)
The aim of this study is to develop a multi-level resilience analysis method (RAM) to assess risk and performance variability in current maritime socio-technical systems (STSs). The method integrates Hollnagel’s four resilience abilities to assess a system’s ability to effectively cope with disturbances and changes within the system. The RAM...
bookPart 2015
document
van Kampen, J. (author), van der Beek, F.A. (author), Groenweg, J. (author)
Organisaties zoeken naar manieren om inzicht te krijgen in de veiligheidstoestand in hun bedrijf om, wanneer dat nodig is, extra maatregelen te nemen en om de effectiviteit van interventies te kunnen meten. Het meten van veiligheid, gezondheid en milieu is echter niet eenvoudig. In een vragenlijstonderzoek bij leden van de NVVK is uitgezocht...
article 2013
document
Steijger, N. (author), van der Beek, F.A. (author), Gallis, R. (author), Schraagen, J.M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author)
Teams vormen een belangrijke schakel in het bevorderen van veerkrachtige en wendbare organisaties i.c. resilient organisaties. Wij beschouwen een resilient organisatie of bedrijf als een sociotechnisch systeem dat voldoet aan de definitie van Hollnagel: “the intrinsic ability of a system to adjust its functioning prior to, during, or following...
article 2013
document
van der Beek, F.A. (author), Steijger, D.J.M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Gallis, H.R. (author)
conference paper 2012
document
van der Beek, F.A. (author), Steijger, D.J.M. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author)
Abstract is ook aanwezig.
public lecture 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A.M.L. (author), van der Beek, F.A. (author), Gort, J. (author), Steenbergen, A. (author), van Weerd, R. (author)
report 2009
Searched for: author%3A%22van+der+Beek%2C+F.A.%22
(1 - 13 of 13)