Searched for: author:"van der Beek, D."
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Ylönen, M. (author), Nissilä, M. (author), Heikkilä, J. (author), Gotcheva, N. (author), Tugnoli, A. (author), Iaiani, M. (author), Cozzani, V. (author), Oliva, G. (author), Setola, R. (author), Assenza, G. (author), van der Beek, D. (author), Steijn, W. (author), Young, H. (author), Roelofs, M. (author)
This is the final report summarises the main results of the research project on Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER). The objectives of the research project were the following: 1) To gain insights into synergies and tensions related to the management of safety and security in Seveso plants. 2) To...
report 2021
document
Heikkilä, J. (author), Nissilä, M. (author), Ylönen, M. (author), Gotcheva, N. (author), Tugnoli, A. (author), Iaiani, M. (author), Cozzani, V. (author), Oliva, G. (author), Setola, R. (author), Assenza, G. (author), van der Beek, D. (author), Steijn, W. (author), Young, H. (author), Roelofs, M. (author)
The digitalisation trend in the process-industries bring with new safety and security challenges. Modern plants are constantly investing in automation, allowing plant to operate autonomously, to different degrees. For a long time, chemical plants were not connected to networks, and thus they were not designed with cybersecurity in mind. However,...
report 2021
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author)
Hoewel de adaptatie van cobots in de Nederlandse markt vooralsnog enkel op kleine schaal plaatsvindt in vooral de maakindustrie, is de realiteit en verwachting dat zij mede onder druk van macro-economische en maatschappelijke krachtenvelden aan toepassing zullen winnen. Totale automatisering zonder tussenkomst van menselijke werknemers is echter...
article 2021
document
de Boer, J. (author), van der Beek, D. (author)
De Veiligheidsladder is bedoeld om bedrijven te stimuleren om bewust veilig te werken. Steeds meer klanten eisen van hun leveranciers een minimumscore op straffe van uitsluiting. Maar hoe kunnen bedrijven de Veiligheidsladder het beste inzetten om in aanmerking te blijven komen voor opdrachten? En tegelijk de veiligheid binnen de organisatie...
article 2021
document
Steijn, W.M.P. (author), van Kampen, J.N. (author), van der Beek, D. (author), Groeneweg, J. (author), van Gelder, P.H.A.J.M. (author)
Quantitative Risk Analysis (QRA) is a standard tool in some high-risk industries (such as the on- and offshore exploration and production and chemical industry). Presently, existing knowledge concerning human error likelihood and human reliability assessment is insufficiently represented in QRAs. In this paper we attempt to implement the...
article 2020
document
Jansen, A. (author), Steijn, W.M.P. (author), van der Beek, D. (author), Janssens, L.A.W. (author), Kwantes, J.H. (author)
The Machine Directive, which contains the Health and Safety Requirements to warrant safe design of industrial (and commercial) machines, is currently being evaluated for amendment. These amendments should ensure that the Machine Directive is relevant for all machines that could be introduced on the work floor in the following 30 years. In this...
conference paper 2020
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), Groeneweg, J. (author)
article 2020
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), van Middelaar, J. (author), van der Beek, D. (author)
article 2020
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Huijs, J. (author), van der Beek, D. (author), van Keulen, H. (author), Goede, H. (author), Bouwens, L. (author), van der Meer, L. (author), de Korte, E. (author), van Empelen, P. (author)
Veel gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer zijn te voorkomen. Dit zou niet alleen de ziektelast in Nederland fors terugdringen, maar tevens voor enorme besparingen zorgen. Bijna een kwart van het ziekteverzuim in Nederland heeft (deels) een werkgerelateerde oorzaak, dit kost vijf miljard euro aan loondoorbetaling per jaar1.
report 2020
document
van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), Groeneweg, J. (author)
Ineens was hij daar, de megacrisis die Nederland op zijn grondvesten doet schudden. Het lijkt of de COVID­crisis uit het niets komt, maar het scenario wordt al meer dan tien jaar aangemerkt in de Nationale Risico­beoordeling (2016 en 2019). Geen Black Swan, dus. Vakmedianet
article 2020
document
Steijn, W. (author), van der Beek, D. (author), Groeneweg, J. (author), Jansen, A. (author), Oldenhof, W. (author)
article 2020
document
Steijn, W. (author), van der Beek, D. (author), Groeneweg, J. (author), Jansen, A. (author), Oldenhof, W. (author), Raben, I. (author)
public lecture 2019
document
Jansen, A. (author), van der Beek, D. (author), Cremers, A. (author), Neerincx, M. (author), van Middelaar, J. (author)
report 2018
document
Jansen, A. (author), van der Beek, D. (author), Cremers, A. (author), Neerincx, M. (author), van Middelaar, J. (author)
report 2018
document
van Kampen, J. (author), van der Beek, D. (author), Steijn, W. (author), Groeneweg, J. (author), Guldenmund, F. (author)
Background. Organisations spend a considerable amount of time and effort on diagnosing and analysing risks within their organisation. In the area of occupational and process safety, a myriad of employee survey instruments is available. Many studies show that operational processes play an important role in an organisations overall safety. Yet, so...
article 2017
document
Steijn, W. (author), Groeneveld, J. (author), van der Beek, D. (author), van Kampen, J. (author), van Gelder, P. (author)
Veel bedrijven in met name de petrochemische industrie zijn er de afgelopen jaren in geslaagd het aantal ongevallen sterk terug te dringen. Een van de middelen die is gebruikt om deze verbetering te bewerkstelligen, is de zogenaamde Kwantitatieve Risico Analyse (QRA). Een QRA is een instrument om de risico's voor een bepaalde activiteit te...
article 2017
document
van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Hoeven, R. (author), Noort, A. (author)
Dit arbokennisdossier gaat in op de kansen en bedreigingen van de opkomst van nieuwe digitale media (software) en technologie (hardware) op de werkplek voor het werk van arboprofessionals, werk-nemers en werkgevers. Het dossier beperkt zich tot het gebruik en de toepassing van mobiele arbo applicaties (zogenaamde apps) en bijbehorende...
report 2016
document
van der Beek, D. (author)
SafeSmart™ is een model dat risicofactoren voor een bepaald scenario in kaart brengt en modelleert, zodat bedrijven effectievere beheersmaatregelen kunnen nemen. Wij hebben dit model ontwikkeld voor een veiligheidsrisico in havens: het overvullen van een opslagtank. In de toekomst kunnen we SafeSmart ontwikkelen voor allerlei veiligheidsrisico’s...
other 2016
document
Steijn, W. (author), van der Vorm, J. (author), Luiijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
The ever-greater integration of new technologies in work equipment is regarded by some as the fourth industrial revolution1 and referred to as ‘smart industry’2. Examples that come to mind include automation through the use of embedded software, remotely controlling heavy materials, and the connecting of work equipment to local and public...
report 2016
document
Roelofs, M. (author), van der Beek, D. (author), Oude Hengel, K. (author), Schelvis, R. (author)
Dat goede leidinggevenden bijdragen aan een goede omzet, dat wist u. Maar wist u ook dat een leider grote invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van werknemers? Niet alleen de stijl van leidinggeven, maar ook het gedrag en de houding van leidinggevenden bepalen hoe onveilig of ongezond werknemers zijn. Dit maakt de leider een belangrijke...
article 2015
Searched for: author:"van der Beek, D."
(1 - 20 of 52)

Pages