Searched for: author%3A%22van+den+Eijk%2C+J.%22
(1 - 17 of 17)
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Eijk, J. (author)
Reproducibility of sweep-frequency audiometry- Results are given of an investigation into the reproducibility of audiograms, recorded by manual sweep-frequency audiometers. The standard deviation of a measured hearing level turned out to be 3 dB at 250 Hz up to 7 dB at 8000 Hz, irrespective whether the audiograms have been recorded by the same...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Wie zich met de geluidshinder-problematiek bemoeit, krijgt onherroepelijk te maken met het begrip 'decibel'. Daarom is het wellicht goed een nadere toelichting te geven, van wat dat begrip nu eigenlijk inhoudt. Laten we dan beginnen met op te merken dat een geluidsgolf die zich voorplant van het ene naar het andere punt, in natuurkundige zin...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Wat is het probleem? Het schijnt dat in ons land nog steeds de mééste mensen geen ondraaglijke hinder te verduren hebben van geluiden die afkomstig zijn van de buren of van buiten. Dat is echter geen geruststellende mededeling. Het zou ook wel heel bar zijn als dat wèl het geval was. Het leefmilieu moet niet slechts voor 50% van de mensen in...
article 1971
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
article 1970
document
Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
De beschikbare kennis op het gebied van de bestrijding van geluidshinder in woningen wordt onvoldoende gebruikt. In zeer veel gevallen zou men voor relatief weinig of zelfs in het geheel geen extra kosten een aanzienlijk betere bescherming kunnen krijgen tegen geluiden uit buurwoningen en/of van buiten. Achteraf is verbetering meestal niet of...
article 1969
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author), Bitter, C. (author)
In the existing Netherlands code NEN 1070: "Prevention of sound nuisance in dwellings", the quality of floors with respect to impact sound is expressed by the use of an index for impact sound insulation I_co. A comparable method is used in several countries. In the course of time, however, some doubt arose as to whether this I_co really leads to...
article 1969
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Sound insulation can be obtained by two methods: a. solid walls or floors with sufficient mass per m2 b. lighter but more complicated constructions. The concrete floating floor belongs to category b. If of good quality it provides an excellent impact sound insulation. If the quality is not good, such a floating floor can be worse than a solid...
article 1969
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Uit de veelheid van preventief-technische aspecten is de geluidwering in woningen als een van de voornaamste gekozen voor nadere toelichting. Enkele hoofdzaken van de luchtgeluidisolatie (radio, praten e.d.) en van de contactgeluidisolatie (lopen) worden afzonderlijk besproken, waarbij de zg. flankerende transmissie wordt genoemd als begrenzing...
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Er worden een aantal begrippen besproken die bij de meting en beoordeling van geluid gebruikt worden. De decibel (dB) is een fysische maat voor het zg. geluidniveau of voor niveauverschillen (dus ook voor luchtgeluidisolatie). Ook de dB(A) of DIN-Phon wordt besproken. De soon en de foon zijn pogingen de subjectieve sterkte te kwantificeren: de...
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van Leeuwen, H.A. (author), van den Eijk, J. (author)
article 1962
document
van den Eijk, J. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
article 1960
document
van den Eijk, J. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
conference paper 1960
document
Afdeling Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author), Kasteleijn, M.L. (author)
article 1955
document
Afdeling Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
article 1954
document
Gezondheidsorganisatie TNO Afdeling Gezondheidstechniek TNO (author), Kruger, A.J. (author), Ornee, P.B. (author), van den Eijk, J. (author)
article 1953
document
van den Eijk, J. (author), Kasteleyn, M.L. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO Technisch physische dienst (author)
report 1952
Searched for: author%3A%22van+den+Eijk%2C+J.%22
(1 - 17 of 17)