Searched for: author:"van den Brink, R.W."
(1 - 20 of 23)

Pages

document
Dooghe, D.J.E.A. (author), Heezen, M.J.M. (author), Bouma, G.M. (author), Westerga, R.S. (author), van den Brink, R.W. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). Dit programma is zelfbindend voor het Rijk en stelt kaders voor Rijksbesluiten van het Rijk, zoals rijksinpassingsplannen of projectbesluiten. Er zijn al verschillende kaders opgesteld voor fysieke structuren van nationaal belang. Echter,...
report 2021
document
van der Burg, L.N. (author), Weeda, M. (author), van den Brink, R.W. (author), Peters, M.C.A.M. (author), van den Berg, R.P. (author)
Op 30 maart heeft de minister de kabinetsvisie waterstof en routekaart groen gas naar de Kamer gestuurd. TNO onderschrijft de duidelijke analyses van de rol van gasvormige energiedragers in beide documenten. Wij constateren wel dat in de documenten vooral hoofdlijnen worden geschetst. Om echt werk te maken van verduurzaming van het deel niet...
report 2020
document
van Roosmalen, J.A.M. (author), Sinke, W.C. (author), Uyterlinde, M.A. (author), van den Brink, R.W. (author), Eecen, P.J. (author), Londo, H.M. (author), Stremke, S. (author), van den Brink, A. (author), de Waal, R. (author)
De transitie naar een duurzame energievoorziening heeft op veel terreinen ingrijpende gevolgen voor onze samenleving. Het gaat onder meer om een verandering van leefomgeving en landschap. Voor een succesvolle energietransitie is het nodig om nu al rekening te houden met de ruimtelijke vormgeving van nieuwe energielandschappen en de manier waarop...
other 2017
document
van Roosmalen, J.A.M. (author), Sinke, W.C. (author), Uyterlinde, M.A. (author), van den Brink, R.W. (author), Eecen, P.J. (author), Londo, H.M. (author), Stremke, S. (author), van den Brink, A. (author), de Waal, R. (author)
The transition towards a sustainable energy system will have far-reaching consequences in many areas of Dutch society. These include changes to the living environment and landscape. In order to achieve a successful energy transition, early consideration of the spatial design of new energy landscapes and the way in which they develop is essential...
other 2017
document
Blok, K. (author), Sinke, W.C. (author), van den Brink, R.W. (author), Langereis, E. (author), van de Sanden, R. (author), Addink, R. (author), Mout, J. (author), Slobben, R.J. (author), Heeres, A. (author)
Bouwen aan een duurzame en zekere energievoorziening en een sterke, groene kenniseconomie
other 2016
document
van den Brink, R.W. (author)
Peer Review ECN 2015, presentation colloquium July 13, 2015 by Ruud van den Brink
public lecture 2015
document
van den Brink, R.W. (author), Ehinger, A. (author), Persoglia, S. (author)
public lecture 2012
document
Dijkstra, J.W. (author), van den Brink, R.W. (author), Pieterse, J.A.Z. (author), Boon, J. (author), Li, H. (author), Goldbach, A. (author), Xu, H. (author), Tang, C.H. (author), Bao, C. (author)
public lecture 2011
document
van Selow, E.R. (author), van den Brink, R.W. (author)
public lecture 2011
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), van den Brink, R.W. (author), van Dijk, H.A.J. (author), Boon, J. (author)
Two main routes for small-scale diesel steam reforming exist: low-temperature pre-reforming followed by well-established methane steam reforming on the one hand and direct steam reforming on the other hand. Tests with commercial catalysts and commercially obtained diesel fuels are presented for both processes. The fuels contained up to 6.5ppmw...
article 2011
document
Reijers, H.T.J. (author), Haije, W.G. (author), van den Brink, R.W. (author), Elzinga, G.D. (author), Cobden, P.D. (author), Boon, J. (author)
--
article 2009
document
Haije, W.G. (author), Dijkstra, J.W. (author), van den Brink, R.W. (author), Cobden, P.D. (author), Solieman, A.A.A. (author)
--
article 2009
document
Reijers, H.T.J. (author), Haije, W.G. (author), van den Brink, R.W. (author), Elzinga, G.D. (author), Cobden, P.D. (author), Boon, J. (author)
--
article 2009
document
van Selow, E.R. (author), van den Brink, R.W. (author), Cobden, P.D. (author), Verbraeken, P.A. (author), Hufton, J.R. (author)
--
article 2009
document
Haije, W.G. (author), van den Brink, R.W. (author), van Dijk, H.A.J. (author), Boon, J. (author), Pirgon - Galin, O. (author)
--
article 2009
document
van Selow, E.R. (author), van den Brink, R.W. (author), Cobden, P.D. (author), Wright, A. (author), White, V. (author)
--
public lecture 2009
document
van Selow, E.R. (author), van den Brink, R.W. (author), Cobden, P.D. (author), Wright, A. (author), White, V. (author)
--
public lecture 2009
document
Reijers, H.T.J. (author), Haije, W.G. (author), Dijkstra, J.W. (author), van den Brink, R.W. (author), Elzinga, G.D. (author), Cobden, P.D. (author)
--
public lecture 2009
document
Dijkstra, J.W. (author), van Delft, Y.C. (author), van den Brink, R.W. (author), Pieterse, J.A.Z. (author), Boon, J. (author)
--
public lecture 2009
document
van den Brink, R.W. (author), van Dijk, H.A.J. (author), Cobden, P.D. (author), Walspurger, S. (author)
--
public lecture 2009
Searched for: author:"van den Brink, R.W."
(1 - 20 of 23)

Pages