Searched for: author%3A%22van+den+Brink%2C+R.%22
(1 - 6 of 6)
document
Andrès, K (author), Scheepers, M. (author), van den Brink, R. (author), Smokers, R. (author)
Deze paper is bedoeld voor professionals in de energietransitie die een overzicht willen hebben ‘wat er kan’ om de energietransitie te versnellen, maar ook wat er moet! Het is bedoeld voor beslissers en beleidsmakers bij overheden en bedrijfsleven maar ook voor experts die verder kijken dan hun eigen sector of expertise en willen weten hoe het...
report 2022
document
Lamboo, S. (author), van den Brink, R. (author)
report 2021
document
Scheepers, M.J.J. (author), Faaij, A. (author), van den Brink, R. (author)
Het doel is duidelijk: Nederland moet volgens de Klimaatwet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. Maar hoe kunnen we dat doel bereiken? Gaan we de doelen halen door de economie radicaal te hervormen of proberen we ongeveer hetzelfde te blijven doen, maar dan zonder CO2 uit te stoten? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes voor de...
other 2020
document
van den Brink, R. (author), Faaij, A. (author)
Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export als in verhoogde gezondheid voor de burgers. Er is echter meer samenhang tussen de maatregelen en meer slimme innovatie nodig om de doelen te...
other 2019
document
Cordova, H. (author), van Biesen, L. (author), van den Brink, R. (author), van den Heuvel, B.M. (author)
Higher levels of Dynamic Spectrum Management (DSM) are strongly desired; however, we still need methods that are compliant with the current spectrum management specifications and DSM-proven, at the same time. Therefore, we propose a simple yet efficient pre-Level-2 DSM algorithm to protect legacy xDSL systems from new technology implementations ...
conference paper 2011
document
Fatome, J. (author), Pitois, S. (author), Kamagate, A. (author), Maillotte, H. (author), Massoubre, D. (author), González-Herráez, G.-H. (author), de Smedt, A. (author), van den Brink, R. (author), TNO Informatie- en communicatietechnologie (author)
The present paper discusses the managerial challenges of the MUSE integrated project on multi service broadband access. It addresses different aspects such as matrix organisation, project office, consensus process, standardisation, dissemination, and quality control.
conference paper 2006
Searched for: author%3A%22van+den+Brink%2C+R.%22
(1 - 6 of 6)