Searched for: author%3A%22van+den+Bergh%2C+R.E.C.%22
(1 - 7 of 7)
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Hulsegge, G. (author), Preenen, P. (author), van den Tooren, M. (author)
Medewerkers lopen vaak rond met innovatieve ideeën Zij die hier daadwerkelijk ook uitvoering aan geven, noemen we ook wel intrapreneurs. Innovatieve medewerkers en hun ideeën dragen bij aan de innovatie en verbeteringen in bedrijfsprocessen.
report 2022
document
Vooijs, I.M. (author), van den Bergh, R.E.C. (author), de Vroome, E.E.M. (author), van der Zwaan, G.L. (author), Teeuwen, P.J. (author)
Om verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren, zeker in sectoren waar een hoge mate van uitbesteed werk plaatsvindt, is inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van belang. Om die reden heeft TNO onder begeleiding van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de monitor “Verantwoord Opdrachtgeverschap” uitgevoerd, met metingen in 2016, in...
report 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P. (author)
Intrapreneurship is een belangrijke factor voor het stimuleren van innovatiekracht binnen organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid mee te veranderen met een dynamische omgeving en zo de kans op een lang en succesvol bestaan te vergroten. Maar wat is intrapreneurship eigenlijk? De definitie van een intrapreneur die wij hanteren is een...
report 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Verbiest, S.E. (author), van de Ven, H.A. (author)
Deze notitie beschrijft de geleerde lessen die zijn opgedaan tijdens het werven van respondenten (platformwerkers) via social media voor deelname aan een vragenlijst over platformarbeid. Deze notitie betreft een vervolg op het rapport uit 2020 (Verbiest et al., 2020) over de geleerde lessen van kwalitatief onderzoek naar de ontwikkeling van een...
report 2021
document
van de Ven, H.A. (author), van den Bergh, R.E.C. (author), Verbiest, S.E. (author)
Dit rapport biedt een beschrijving van de resultaten van onze eerste meting onder platformwerkers via een huishoudpanel. Dit onderzoek is een vervolg op verkennend onderzoek in de periode 2018-2020 (Verbiest et al., 2019; Verbiest et al., 2020) en heeft plaatsgevonden binnen het TNO Kennisinvesteringsprogramma Future of Work en het...
report 2021
document
Verbiest, S.E. (author), van de Ven, H.A. (author), van den Bergh, R.E.C. (author)
Dit rapport biedt een beschrijving van het verkennende onderzoek dat in 2019 en 2020 door TNO is uitgevoerd naar de ontwikkeling van een meetinstrument om de kwaliteit van arbeid van platformwerkers in Nederland in kaart te kunnen brengen. Dit verkennende onderzoek is een vervolg op de eerste verkenning in 2018 (Verbiest et al., 2019) en heeft...
report 2020
document
van Kempen, E.A. (author), van den Bergh, R.E.C. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Geuskens, G.A. (author)
Digitalisering en automatisering hebben steeds meer impact op het werk van vrachtwagenchauffeurs. Dit document beschrijft de specifieke impact van Connected and Automated Transport technologieën op: Taken en skills van vrachtwagenchauffeurs in de komende 5-10 jaar. Met skills bedoelen we vaardigheden (bijv. bediening en controle van apparatuur),...
report 2020
Searched for: author%3A%22van+den+Bergh%2C+R.E.C.%22
(1 - 7 of 7)