Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+S.A.%22
(1 - 18 of 18)
document
Heemskerk, M.M. (author), van den Berg, S.A. (author), Pronk, A.C.M. (author), van Klinken, J.B. (author), Boon, M.R. (author), Havekes, L.M. (author), Rensen, P.C.N. (author), Willems van Dijk, K. (author), van Harmelen, V. (author)
The lipid-lowering effect of niacin has been attributed to the inhibition of cAMP production in adipocytes, thereby inhibiting intracellular lipolysis and release of nonesterified fatty acids (NEFA) to the circulation. However, long-term niacin treatment leads to a normalization of plasma NEFA levels and induces insulin resistance, for which the...
article 2014
document
Coomans, C.P. (author), van den Berg, S.A. (author), Lucassen, E.A. (author), Houben, T. (author), Pronk, A.C. (author), van der Spek, R.D. (author), Kalsbeek, A. (author), Biermasz, N.R. (author), Willems van Dijk, K. (author), Romijn, J.A. (author), Meijer, J.H. (author)
Disturbances in the circadian system are associated with the development of type 2 diabetes mellitus. Here, we studied the direct contribution of the suprachiasmatic nucleus (SCN), the central pacemaker in the circadian system, in the development of insulin resistance. Exclusive bilateral SCN lesions in male C57Bl/6J mice, as verified by...
article 2013
document
Vroegrijk, I.O. (author), van Klinken, J.B. (author), van Diepen, J.A. (author), van den Berg, S.A. (author), Febbraio, M. (author), Steinbusch, L.K. (author), Glatz, J.F. (author), Havekes, L.M. (author), Voshol, P.J. (author), Rensen, P.C. (author), van Dijk, K.W. (author), van Harmelen, V. (author)
Objective: The scavenger receptor CD36 facilitates the cellular uptake of long-chain fatty acids. As CD36-deficiency attenuates the development of high fat diet (HFD)-induced obesity, the role of CD36-deficiency in preadipocyte recruitment and adipocyte function was set out to characterize. Design and methods: Fat cell size and number were...
article 2013
document
Vroegrijk, I.O.C.M. (author), van Diepen, J.A. (author), van den Berg, S.A. (author), Romijn, J.A. (author), Havekes, L.M. (author), van Dijk, K.W. (author), Darland, G. (author), Konda, V. (author), Tripp, M.L. (author), Bland, J.S. (author), Voshol, P.J. (author)
Objective: We investigated whether a reduced iso-α acid derived from an extract of Humulus lupulus L., META060, had an effect on weight gain, body composition, and metabolism in a high-fat–diet (HFD) fed mouse model. Methods: Weight gain was monitored for up to 20 wk in mice receiving a low-fat diet, an HFD, or an HFD supplemented with META060...
article 2012
document
van den Berg, S.A. (author), van Schoonderwoerd-den Bezemer, R.H. (author), Schoo, H.F.M. (author), t' Hooft, G.W. (author), Eliel, E.R. (author), TNO Industrie (author)
We present an experimental study of the input-output characteristics of an ultrashort pumped π-conjugated polymer in solution. By comparing the results for configurations with zero, one, and two mirrors around the polymer, we show that the physics is driven by amplified spontaneous emission and not by cooperative emission. This finding is...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Het project 'Activerende reïntegratie door arbodiensten' heeft plaatsgevonden in opdracht van de Branche Organisatie van Arbodiensten (BOA). Oospronkelijk werd met dit project een 'werkboek innovatie producten en diensten voor activerend reïntegratiebeleid' als eindproduct beoogd. Er werd echter besloten tot het ontwikkelen van een...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Vaas, S. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, S.A. (author), Peeters, M.M.H. (author)
Dit boek - uitgevoerd ten behoeve van en op instignatie van de Branche-organisatie voor Onafhankelijke Arbodiensten - BOA en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW - heeft als doel Arbeids- en Organisatiedeskundigen en Bedrijfsartsen bij arbodiensten te ondersteunen bij en beter te equiperen voor het plegen van interventies bij...
book 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van den Berg, S.A. (author), de Man, M.C. (author), Dekker, G.P.M. (author)
De procesindustrie in Nederland hecht steeds meer aan goede arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt vanuit het inzich dat medewerkers een strategische factor vormen voor het bedrijf. gedrag en kwaliteit van de medewerkers en hun onderlinge relaties zijn bepalend voor het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast dringt het besef door...
book 1996
document
van den Berg, S.A. (author)
Het stereotiepe beeld van niet-curatief werkende artsen als medici die na een curatieve praktijk op latere leeftijd een tweede ioopbaan beginnen wijkt af van de realiteit.
article 1994
document
Kerkhoff, A.H.M. (author), van den Berg, S.A. (author)
article 1994
document
van den Berg, S.A. (author), Kerkhoff, A.H.M. (author)
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit cursusboek is samengesteld voor artsen die de sociaal-geneeskundige opleidingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO volgen. Organisatie- en veranderkunde is een jong en zich snel ontwikkelend kennisgebied, enerzijds afkomstig uit de technisch-economisch-bedrijfskundige hoek, anderzijds uit de sociaal...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van den Berg, S.A. (author), Rijssenbeek, A.P.M.M. (author), Davidse, W. (author), Postma, J.A. (author), Dols, W.P.M. (author)
Deze publicatie bevat de resultaten van een exploratief en inventariserend onderzoek onder niet-curatief werkzame artsen. De vraagstellingen betreffen de functies die door de artsen vervuld worden en de aantallen waar het dan om gaat, de demografische en andere kenmerken van de artsen en de gebieden die nader onderzoek vereisen. Er wordt onder...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van den Berg, S.A. (author), Evers, G.E. (author), Smid, G.A.C. (author), Vaas, F. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de taak en positie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst. Het betreft een verkenning en afbakening van de positie van de A&O-deskundige, waarbij de vraag centraal staat wat de praktijksituatie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst...
report 1993
document
van Laar, F. (author), van den Berg, S.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
bookPart 1987
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van den Berg, S.A. (author)
report 1984
Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+S.A.%22
(1 - 18 of 18)