Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+R.%22
(41 - 60 of 74)

Pages

document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Crews, H. (author), Alink, G. (author), Andersen, R. (author), Braesco, V. (author), Holst, B. (author), Maiani, G. (author), Ovesen, L. (author), Scotter, M. (author), Solfrizzo, M. (author), van den Berg, R. (author), Verhagen, H. (author), Williamson, G. (author)
In this review many examples are given of the complexities involved in using some biomarkers in relation to assessing the effects of dietary exposure, when there is frequently a need to determine changes following long-term low level exposure to dietary components. These range from understanding why the biomarker might be valuable and how best...
article 2001
document
Hildebrandt, V.H. (author), Proper, K.I. (author), van den Berg, R. (author), Douwes, M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Buuren, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective. To determine the effectiveness of a special form of exercise therapy ('Cesar therapy') on self reported recovery and improvement of posture amongst patients with chronic aspecific lower back pain. Design. Prospective randomized controlled and blinded investigation. Method. After informed consent had been obtained, patients with...
article 2000
document
van der Gaag, M.S. (author), van den Berg, R. (author), van den Berg, H. (author), Schaafsma, G. (author), Hendriks, H.F.J. (author)
article 2000
document
van den Berg, R. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, H. (author), van der Vijgh, W. (author), Bast, A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
The antioxidant capacity of a series of structurally related flavonoids is quantified by the amount of ABTS [2,2'-azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate)] radical anions (ABTS(.)-) that is able to react with the flavonoid and expressed as the Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC). To evaluate the predictive value of the TEAC, the...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Proper, K.I. (author), van den Berg, R. (author), Douwes, M. (author), van Buuren, S. (author), van den Heuvel, S. (author)
Dit onderzoek had tot doel de korte en lange termijn effecten van oefentherapie Cesar vast te stellen op de klachten en houding van patiënten met chronische aspecifieke lage rugklachten. Oefentherapie Cesar leidt bij patiënten met aspecifieke chronische lage rugklachten in vergelijking met een voortgezette behandeling door de huisarts tot een...
report 2000
document
van den Berg, R. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, H. (author), Bast, A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author)
The TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) assay is based on scavenging of 2,2'-azinobis-(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonate) radical anions (ABTS(.-)). In this report we describe a modification based on pre-generation of the ABTS radical anions with a thermolabile azo compound, 2,2'-azobis- (2-amidinopropane)HCl (ABAP). This...
article 1999
document
Bast, A. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, R. (author), van den Berg, H. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
Surprisingly, neither the precise pharmacological effect nor the toxicological profile is usually established for food components. Carotenoids are no exception in this regard. Only limited insight into the pharmacology and toxicology of carotenoids exists. It is known that the antioxidant action of carotenoids is determined by 1. electron...
article 1998
document
TNO Technische Menskunde TNO Preventie en Gezondheid TNO Voeding (author), van den Berg, R. (author), Cox, C. (author), Grundermann, R. (author), Marquart, H. (author), de Weger, D. (author), Daanen, H.A.M. (author)
In opdracht van het TNO Centrum voor Arbeid is een handleiding ontwikkeld voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie in bedrijven. De handleiding is getoetst in 3 bedrijven en op grond van de resultaten bijgesteld.
report 1995
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author), van den Berg, R. (author), Mossink, J.C.M. (author), Stuyt, Y. (author)
In dit rapport worden de resultaten van een demonstratieproject naar verbeterde arbeidsomstandigheden bij gemeentelijke overheden beschreven; het doel van een dergelijk demonstratieproject is dat het een duidelijke voorbeeldfunctie voor de sector vervult en dat het andere gemeenten tot een beter arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert. De opzet...
book 1994
document
Vink, P. (author), van den Berg, R. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
A knowledge based system "lifting-ADVISOR" is developed for health and safety practitioners to analyse manual lifting based on the revised NIOSH-equation. Furthermore a system to generate ideas for improvement was developed. Based on the specific results of the NIOSH-analysis, the system searches for those improvements which best fit the...
bookPart 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van den Berg, R. (author), Crijns, H. (author)
Het rapport beschrijft de ontwikkeling van twee methoden om snel en betrouwbaar de demping te bepalen van persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen, zoals deze door de individuele werknemers in praktijksituaties gedragen worden. De methoden kunnen worden uitgevoerd in een kleine cabine van een audiomobiel die geschikt is voor de in de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping van...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". Het onderzoek is verdeeld in een aantal fasen. Dit rapport betreft fase 2, het eerste veldonderzoek. In dit deelonderzoek is de...
report 1993
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Crijns, H. (author)
In het kader van het vijfde EGKS-programma voor medisch onderzoek is door het NIPG-TNO in opdracht van Hoogovens een onderzoek uitgevoerd, getiteld "persoonlijke gehoorbeschermingsmiddelen in concrete arbeidssituaties". De doelstellingen van het onderzoek zijn het ontwikkelen van een testmethode, die geschikt is om snel en betrouwbaar de demping...
report 1993
document
Passchier, W. (author), van den Berg, R. (author), Jurriens, A. (author), van der Ree, D. (author)
Op 1 augustus 1987 is Artikel 179a van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 in werking getreden. In dat artikel zijn regelingen opgenomen om schadelijk geluid op de arbeidsplaats zoveel mogelijk te beperken. De inwerkingtreding van het artikel is vergezeld gegaan van een uitvoerige voorlichtingscampagne en tevens zijn er...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Berg, R. (author)
In het rapport "Lawaaibronnen in de bouw" (Van den Berg, 1990) is een inventarisatie gemaakt van lawaaibronnen die in de bouw worden toegepast. In dit rapport zijn alle gegevens samengevat over blootstellingstijden die middels het voornoemde literatuuronderzoek gevonden zijn. Ook geluiddosismetingen die wellicht representatief zijn voor een...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Berg, R. (author)
De omvang van de lawaaiproblematiek in de bouwnijverheid is groot. In dit rapport worden lawaaibestrijdingsmaatregelen aan lawaaibronnen in de bouw gegeven. Het gaat hier om de volgende categorieën geluidbronnen: grondverzetmachines, hei-installaties, hijswerktuigen, betonverwerking, metaalbewerking, houtbewerking, wegenbouwmachines,...
report 1990
document
Miedema, H.M.E. (author), van den Berg, R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
A study concerning tramway noise is described and results are presented. The study consisted of a social survey and a noise measurement program. It appeared that tramway noise does not contribute to the annoyance of the total noise if tramway annoyance is substantially below road traffic annoyance (one or two points and more on a five-point...
article 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van den Berg, R. (author)
Deze publikatie is bedoeld voor diegenen die zich uit hoofde van hun functie met lawaaibestrijding op de arbeidsplaats bezighouden, zonder een gespecialiseerde opleiding te hebben gevolgd, maar met kennis van de grondbegrippen van de akoestiek. De publikatie kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van een globaal lawaaibestrijdingsplan,...
report 1988
Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+R.%22
(41 - 60 of 74)

Pages