Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+R.%22
(21 - 40 of 78)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author)
Staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van SZW diende in oktober 2004 een adviesaanvraag bij de SER in over de evaluatie van de Arbowet met als uitgangspunt een vermindering van regelgeving. Voorgesteld werd de vermindering van regels toe te spitsen op het schrappen van bestaande regelgeving over zogenaamde 'lage risico's' waarbij de...
report 2005
document
Vermeulen, M. (author), van den Berg, R. (author), Vaes, W. (author), TNO Voeding (author)
article 2004
document
Stolker, A.A.M. (author), van Schoonhoven, J. (author), de Vries, A.J. (author), Bobeldijk-Pastorova, I. (author), Vaes, W.H.J. (author), van den Berg, R. (author), TNO Voeding (author)
article 2004
document
Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
In 2000, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Foundation) carried out the third European Survey on Working Conditions. In that survey, information was collected on the working conditions, health and wellbeing of employed and self-employed persons in the 15 Member States of the European Union. The...
book 2004
document
Ybema, J.F. (author), Nuyens, M. (author), van den Berg, R. (author)
Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief...
report 2004
document
Schaafsma, G. (author), van den Berg, R. (author), Pasman, W. (author), TNO Voeding (author)
article 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author)
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van twee onderzoeken over Myalgische Encephalomyelitis (ME) / Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) en werk: één onder patiënten met ME/CVS, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in maart 2000/maart 2001, en één bij bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in november 2001. Het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author), Vroome, E.M.M. (author)
Onderzoek gedaan op verzoek van het ministerie van SZW om met behulp van de realisatiecijfers te bekijken hoe groot de voorspellende waarde van de fasering van niet-werkende werkzoekenden is, door middel van een analyse van instroom, fase-indeling en uitstroom, en om kennis te verkirjgen over de realtie tussen fasering en inzet van trajecten. De...
report 2003
document
van den Berg, R. (author), Vaes, W. (author), TNO Voeding (author)
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Andries, F. (author), van den Berg, R. (author), Dhondt, S. (author)
This report looks at trends in working conditions across different sectors Over the period 1995-2000. Basing its findings on the Third European Survey on Working Conditions (2000) in the 15 EU Member States and Norway, it examines the quality of working life in eighteen different sectors. It analyses the impact of aspects such as physical risks,...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Berg, R. (author)
In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd. Dit heeft een verzakelijking en meer oriëntatie op efficiency met zich meegebracht. Naast een groep oude getrouwen is er met name de laatste jaren een groep nieuwe jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor de toekomst staan de meerjarige, gedeeltelijke sluiting in verband...
report 2002
document
van den Berg, R. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, H. (author), Bast, A. (author), Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author)
Nuclear factor-κB (NF-κB) is an oxidative stress sensitive transcription factor involved in the regulation of inflammatory genes. Activation of NF-κB results into increased expression of inflammatory genes such as for interleukins, endothelial cell leukocyte adhesion molecules and inducible NO synthase. Our study, with six smokers and 10 non...
article 2001
document
van den Berg, R. (author), van Vliet, T. (author), Broekmans, W.M.R. (author), Cnubben, N.H.P. (author), Vaes, W.H.J. (author), Roza, L. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), Bast, A. (author), van den Berg, H. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
The potential benefits of a high fruit and vegetable intake on the antioxidant status and on relevant biomarkers of oxidative damage to lipids, proteins and DNA and on (functional) markers of oxidative stress were evaluated. A randomized, free living, open placebo-controlled cross-over trial of 3 wk, with a 2-wk washout period between treatments...
article 2001
document
Drent, M. (author), van den Berg, R. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, H. (author), Wouters, E.F.M. (author), Bast, A. (author), TNO Voeding (author)
article 2001
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), van den Berg, R. (author), Haenen, G.R.M.M. (author), van den Berg, H. (author), Bast, A. (author)
There is increasing interest in the involvement of transcription factors, such as of the transcription factor NF-κB (nuclear factor-κB), in the pathogenesis of various diseases. NF-κB is involved in the control of the transcription of a variety of cellular genes that regulate the inflammatory response by the production of cytokines, chemokines,...
article 2001
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), van den Berg, R. (author)
doctoral thesis 2001
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), van den Berg, R. (author), Groenesteijn, L. (author), Thé, K.H. (author), Beune, H.A.T. (author)
In de branchebegeleidinsgcommissie van het arboconvenant fysieke belasting in de sector Kinderopvang is de vraag gesteld of het nodig is om ook voor peuterspeelzalen normen te stellen voor fysieke belasting. Op dit moment is het niet duidelijk aan welke fysieke belasting werknemers in de peuterspeelzalen worden blootgesteld. Daarom is een...
book 2001
Searched for: author%3A%22van+den+Berg%2C+R.%22
(21 - 40 of 78)

Pages