Searched for: author%3A%22van+de+Lindt%2C+M.C.%22
(1 - 7 of 7)
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), van der Vecht, B. (author), van Scheepstal, P.G.M. (author), Clignett, L. (author), Jonkers, E. (author)
De voorliggende werkrapportage is het resultaat van de gezamenlijke in 2012 uitgevoerde werkzaamheden binnen de meerjarige Enabling Technology Programma’s (ETP) Assessment and Governance of Complex Systems, kortweg Macro genoemd, en Mobiliteit. Beide maken deel uit van het overkoepelende ETP Gedrag en Innovatie.
report 2013
document
van de Lindt, M.C. (author), Paradies, G.L. (author), Emmert, S.B. (author)
De voorliggende rapportage is een verslag van de in 2012 uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van een Framework Lokale Veerkracht binnen het project Zelfredzaamheid (ETP I&G). Dit project stelt zich tot doel enerzijds het zelfredzame gedrag van burgers te versterken en anderzijds de samenwerking met professionals te...
report 2012
document
Suurs, R.A.A. (author), van de Lindt, M.C. (author), Willems, M.P.J. (author)
Het instructiehandboek Reflectieve Monitoring van Innovatieprogramma’s en Innovatiesystemen bevat een instructie voor het opzetten en uitvoeren van Reflectieve Monitoring op basis van de Innovatie Systeem Analyse (ISA). Deze methodiek is speciaal ontwikkeld voor het monitoren van innovatieprogramma’s van overheden die beogen over een lange...
report 2011
document
van der Horst, T.J.J. (author), Luiten, W.J. (author), Suurs, R.A.A. (author), Weterings, R.A.P.M. (author), Klein Wolthuis, R.J.A. (author), Montalvo Corral, C. (author), van de Lindt, M.C. (author), Roelofs, E.M.G. (author), van Sandick, E.H.D. (author), Duijn, M. (author)
other 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), van de Lindt, M.C. (author), Mulder, G.G.C. (author), Oeffelen, E.C.M. (author), Poel, B. (author)
The government (VROM/DG WWI) asked TNO to carry out a survey in July 2010 of the information that was available on commercial buildings. One of the aims was to issue a recommendation about how to use this information to monitor energy efficiency in commercial buildings. The main conclusion is that while there is much information available, it is...
report 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), van de Lindt, M.C. (author), van Oeffelen, E.C.M. (author), Hendriksen, L.J.A.M. (author), Poel, B. (author)
TNO heeft in opdracht van het programmabureau Schoon en Zuinig van het ministerie van VROM een second opinion uitgevoerd van de referentieramingen voor de Gebouwde Omgeving in het kader van het programma “Schoon en Zuinig” door ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland). In het rapport wordt in de eerste plaats de ‘autonome ontwikkeling’ in kaart...
report 2010
document
van de Lindt, M.C. (author), Emmert, S.B. (author), van Sandick, E. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In deze publicatie wordt een managementraamwerk besproken dat is ontwikkeld om uit lopende experimenten en projecten een maximaal rendement voor maatschappelijke innovaties (transities) te halen. Het raamwerk is een praktisch instrument om samen met projectdeelnemers systematisch te verkennen waar nog transitiewinst kan worden geboekt. ‘De...
book 2009
Searched for: author%3A%22van+de+Lindt%2C+M.C.%22
(1 - 7 of 7)