Searched for: author%3A%22van+de+Leur%2C+J.%22
(1 - 1 of 1)
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Bergmans, H. (author), van der Horst, J. (author), Janssen, L. (author), Pruyt, E. (author), Veldheer, V. (author), Wijnmalen, D.J.D. (author), Bökkerink, M. (author), van Erve, P. (author), van de Leur, J. (author)
Voor u ligt de herziene leidraad methode van de strategie nationale veiligheid. Doel van de leidraad is: • het beschrijven van de gebruikte methode van scenario-ontwikkeling, nationale risicobeoordeling en capaciteitenanalyse; • het vastleggen en motiveren van gemaakte keuzes; • het bieden van een handleiding voor mensen die met de strategie...
report 2009