Searched for: author%3A%22van+de+Bovenkamp%2C+M.%22
(1 - 18 of 18)
document
Simons, M. (author), Chinapaw, M.J. (author), van de Bovenkamp, M. (author), de Boer, M.R. (author), Seidell, J.C. (author), Brug, J. (author), de Vet, E. (author)
Background: Excessive body weight, low physical activity and excessive sedentary time in youth are major public health concerns. A new generation of video games, the ones that require physical activity to play the games -i.e. active games- may be a promising alternative to traditional non-active games to promote physical activity and reduce...
article 2014
document
Marquart, H. (author), Meijster, T. (author), van de Bovenkamp, M. (author), ter Burg, W. (author), Spaan, S. (author), van Engelen, J. (author)
Within the REACH framework, but alsowithin OECD, there is understanding that for reasons of animal welfare, costs and logistics, it is important to limit the number of tests to be conducted. Exposure-based waiving (EBW) is a potentially important element in testing strategies. This publication describes criteria for exposure- based waiving as...
article 2011
document
Vermeire, Th. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Bruinen de Bruin, Y. (author), Delmaar, Ch. (author), van Engelen, J. (author), Escher, S. (author), Marquart, H. (author), Meijster, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Milczarek, M. (author), Brun, E. (author), Houtman, I. (author), Goudswaard, A. (author), Evers, M. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Roskams, N. (author), Op de Beeck, R. (author), Pahkin, K. (author), Berthet, M. (author), Morvan, E. (author), Kuhn, K. (author), Kaluza, K. (author), Hupke, M. (author), Hauke, A. (author), Reinert, D. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Perez, J. (author), Oncins de Frutos, M. (author)
This report is in cooperation with TNO Work and Employment and the European Agency for Safety and Health at Work. The expert forecast on emerging psychosocial risks was carried out by means of the Delphi method. The main emerging psychosocial risks revealed were related to new forms of employment contracts and job insecurity, the OSH risks for...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Starren, A. (author), Schenk, C. (author), Heuverswyn, K. (author), Kauppinnen, K. (author), Lindstrom, K. (author), Kuhn, K. (author), Zwink, E. (author), Lentisco, F. (author), Vaselli, D. (author), Pujol, L. (author), Bestraten, M. (author), Shearn, P. (author), Kenny, L. (author), Goudswaard, A. (author), van de Bovenkamp, M. (author)
Corporate social responsibility (CSR) was defined by the European Commission as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. To be socially responsible means going beyond fulfilling the legal expectations, by also...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Koningsveld, E. (author), de Leede, J. (author)
In 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van het HAO. In deze...
report 2004
document
van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
In het kader van het Europese PSIM-project (Participative Simulation Environment for Integral Manufacturing Enterprise Renewal) hebben sociotechnici uit Nederland en Zwitserland een sociotechnisch ICT-instrument ontwikkeld en getest: het STSD-instrument (SocioTechnical System Design). De centrale vraag bij de ontwikkeling was hoe het instrument...
article 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author)
In het voorjaar van 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Door de grote variatie van vele kleine ondernemingen is het lastig om in de evenementensector (podiumkunsten, evenementen, pretparken, kermissen, bibliotheken) tot een structurele...
report 2003
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) de arbeidsproductiviteit in overheidsorganisaties kan beïnvloeden heeft InAxis, het Innovatiecentrum Openbaar Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door TNO Arbeid laten onderzoeken op welke manier de effecten van ICT...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche openbaar bestuur. In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven. Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats in een...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche callcenters, één van de snelst groeiende branches van het afgelopen decennium. Gemiddeld gesproken zijn de arbeidsomstandigheden in de inhouse callcenters (binnen bedrijven) beter dan de outhouse...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche defensie. Bij Defensie werken zo'n 70.000 militairen en 20.000 burgerpersoneelsleden in 6 bedrijfsonderdelen. Aan militairen bij defensie worden eisen gesteld die in andere arbeidsorganisaties in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Aardolieverwerkende en Chemische Industrie werken ca. 90 duizend mensen in grote bedrijven. Men is met het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en het ziekteverzuim verder gekomen dan menig andere industrie of sector. Er bestaat echter nog geen arboconvenant. In de sector wordt met geavanceerde risico-analyse en...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Distributiebedrijven van gas, water en electriciteit werken circa 35 duizend werknemers, waarvan 27 duizend mannen, in minder dan 200 grotere bedrijven. De sector Waterwinning en -distributie blijft voorlopig in overheidshanden. Bij electriciteitsbedrijven is het gevaar van contact met hoogspanning pregnant aanwezig. Bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
De hout- en meubelindustrie kent een belangrijke verzuim- en WAO-problematiek. Daarnaast is de houtindustrie op verschillende gebieden een risicovolle branche met betrekking tot gezondheid van werknemers. Er zijn ook technologische ontwikkelingen in de houtindustrie die van belang zijn in het kader van de preventieve gezondheidszorg....
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
Met name in de laatste decennia zijn organisaties voortdurend aan verandering onderhevig. Managers ervaren toenemende onvoorspelbaarheid, turbulentie en instabiliteit in de orga­nisaties waarin zij werken. Zo is bijvoorbeeld van de 43 in 1983 door Peters en Waterman als excellent aangemerkte bedrijven na vijf jaar de positie van 19 bedrijven...
bookPart 2002
Searched for: author%3A%22van+de+Bovenkamp%2C+M.%22
(1 - 18 of 18)