Searched for: author%3A%22van+Zwieten%2C+M.H.J.%22
(1 - 11 of 11)
document
Veldhuis, G.A. (author), Sluijs, T. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Bouwman, J. (author), Wiezer, N.M. (author), Wortelboer, H.M. (author)
The phenomenon of burnout is a complex issue, which despite major efforts from researchers and organizations remains hard to prevent. The current literature highlights an increasing global prevalence of employees that are dealing with burnout. What has been largely missing is a more systemic, dynamic, and personal perspective on the interactions...
article 2020
document
Kamphuis, W. (author), Paradies, G.L. (author), Delahaij, R. (author), Gjaltema, C. (author), Wabeke, T.R. (author), Venrooij, W. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), de Jong, J.J. (author), Heuvelmans, E. (author)
Een aanzienlijk deel van de beroepsbevolking heeft te maken met werkstress. Langdurige stress kan leiden tot verminderd presteren en uitval. Om dit te voorkomen, is aandacht nodig voor de weerbaarheid van medewerkers. De ontwikkelingen op het gebied van wearables (zoals smartwatches) en mobiele applicaties bieden hierbij nieuwe mogelijkheden. Is...
article 2017
document
van Hemert, D.A. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Delahaij, R. (author), Kamphuis, W. (author), de Hoogh, I.M. (author)
conference paper 2016
document
Keijzer, L.E. (author), Verbiest, S.E. (author), Dorenbosch, L.W. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Krause, F. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2015
document
Paradies, G.L. (author), de Hoogh, I.M. (author), Preenen, T.Y.P. (author), Wabeke, T.R. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Kamphuis, W. (author), Delahaij, R. (author)
report 2015
document
van Zwieten, M.H.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Mol, M.E.M. (author), Mars, M.J. (author), Koppes, L.L.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2013 voerden TNO en CBS de tiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, waarbij de dataverzameling is uitbesteed aan TNS Nipo. Evenals de NEA’s van 2007 tot en met 2012 (Van den Bossche e.a., 2008; Koppes e.a., 2009; 2010;...
report 2014
document
Kraan, K.O. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Wevers, C.W.J. (author)
report 2014
document
Koppes, L.L.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Mars, M.J. (author), Janssen, B.J.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
report 2013
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
TNO voert voor het ministerie van SZW onderzoek uit in het kader de Aanvullende Rijksbijdrage Monitoring van de Arbeid 2011 en 2012. Eén van de deelprojecten is de verdiepingsstudie WEA (Werkgevers Enquête Arbeid), waarbij arbobeleid in relatie met kwaliteit van de arbeid en productiviteit wordt onderzocht. Het doel van het project was om de...
report 2012
document
Proper, K.I. (author), Koppes, L.L.J. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Bemelmans, W.J.E. (author)
Purpose:Literature suggests a relationship between overweight and obesity, and mental health problems, but data regarding prevalence rates are scarce. This study aimed to determine the prevalence of chronic psychological complaints and emotional exhaustion among overweight and obese workers. Methods:Data were used from the Netherlands Working...
article 2012
document
Dhondt, S. (author), Vergeer, R. (author), Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author)
report 2011
Searched for: author%3A%22van+Zwieten%2C+M.H.J.%22
(1 - 11 of 11)