Searched for: author%3A%22van+Wolferen%2C+J.%22
(1 - 19 of 19)
document
van Wolferen, J. (author), Scholten, J.E. (author)
De temperatuur in leidingschachten voor verwarmingsleidingen en tapwaterleidingen kan in de gestapelde bouw oplopen tot boven 25 °C. Daarom wordt met het oog op legionellapreventie aanbevolen geen drinkwaterleidingen in dergelijke warme schachten te monteren. Maar in bestaande bouw zijn warme schachten met een drinkwaterleiding een veel...
article 2013
document
van Wolferen, J. (author)
Vanaf 1 juli wordt de Epc voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen, zoals warmtenetten, worden gewaardeerd in de eec-bepaling volgens de nieuwe voornorm NVN 7125. Dit artikel geeft een beschrijving van de bepalingsmethode voor de energieprestatie met gebiedsmaatregelen.
article 2012
document
van Wolferen, J. (author)
De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. ln dit artikel wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor warmtapwater op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijlcste wijzigingen in de bepalingsmethode voor warm tapwater toegelicht
article 2012
document
van Wolferen, J. (author)
De EPC voor woningen en utiliteit wordt vanaf 1 juli volgens de nieuwe norm NEN 7120, 'Energieprestatie van gebouwen' (EPG). Hieronder wordt de bepalingsmethode voor het energiegebruik voor verwarming op hoofdlijnen beschreven. Tevens worden de belangrijkste wijzigingen in de bepalingsmethode voor verwarming ten opzichte van de oude norm...
article 2012
document
van Nunen, E. (author), van den Broek, T.H.A. (author), van Wolferen, J. (author)
In this paper, a collision warning application is described. The collision warning application is in particular useful when the driver’s view is blocked due to a large vehicle. The risk estimation algorithm, which is originally designed and validated in scenarios with vulnerable road users, is here applied in a non-line-of-sight scenario with...
conference paper 2011
document
van Wolferen, J. (author)
De epc voor woningen en utiliteit wordt vanaf I luli bepaald volgens NEN 7120. Deze norm, 'Energieprestatie van gebouwen (rec), geeft de bepalingswijze voor de EPC voor zowel woningen als utiliteit, waar dit nu nog in afuonderlijl<e normen is vastgelegd. Daarnaast wordt de norm binnenkort toegepast voor de bepaling van het Energielabel. ln de...
article 2011
document
van Wolferen, J. (author), Scheffer, W. (author)
De temperatuur van drinkwater mag niet hoger zijn dan 25 graden Celsius volgens NEN 1006. ISSO en Uneto-VNl hebben de afgelopen jaren richtlijnen opgesteld voor het installatieontwerp, om temperatuuroverschrijdingen te kunnen vermijden. Maar er zijn geen normen of richtlijnen voor de meetmethode van de watertemperatuur. In de praktijk blijken de...
article 2011
document
van Wolferen, J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2010
document
van Wolferen, J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
van Wolferen, J. (author), Scheffer, W. (author)
De aanleg van waterleidingen in de constructieuvloer van woningen lijkt niet langer meer een optie. De regels voor de aanleg worden dusdanig aangescherpt dat de huidige installatiepraktijk moet worden aangepast. In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van de nieuwe regels en de gevolgen voor het ontwerp.
article 2007
document
van Wolferen, J. (author)
article 2006
document
van Wolferen, J. (author), Traversari, A.A.L. (author), de Wilde, P.J.C.J. (author), Spiekman, M.E. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van Wolferen, J. (author)
Op initiatief van de TVVL is een voorstudie uitgevoerd met als doel: het verkrijgen van inzicht in de eisen die moeten worden gesteld om een kosteneffectief ontwerp en beheer van hygiënisch en microbiologisch betrouwbare installaties voor nooddouches te kunnen realiseren. De voorstudie bestaat uit een literatuurstudie en interviews met...
article 2003
document
van Wolferen, J. (author), van der Sluis, S.M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
ln opdracht van de VNI is een aantal berekeningen uitgevoerd voor het vaststellen van aanvullende richtlijnen in verband met hot-spots in tapwaterleidingen. Hierbij is deels voortgebouwd op berekeningen die reeds eerder in opdracht van Novem zijn uitgevoerd t.b.v. ISSO publicatie 55.1, Handleiding Legionella preventie.
conference paper 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van Wolferen, J. (author)
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van Wolferen, J. (author), Bekkering, H. (author)
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van Wolferen, J. (author), van der Sluis, S.M. (author)
report 2001
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Afink, G.J. (author), van der Welle, R. (author), van Wolferen, J. (author)
report 2001
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Afink, G.J. (author), Wentink, G. (author), van Wolferen, J. (author)
report 1992
Searched for: author%3A%22van+Wolferen%2C+J.%22
(1 - 19 of 19)