Searched for: author:"van Vuuren, T."
(1 - 20 of 32)

Pages

document
van Vuuren, T. (author), de Jong, J.P. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Purpose: The purpose of this paper is to test the relationship between subjective job insecurity and self-rated job performance, and to assess how this association is different across different employment groups. Design/methodology/approach: The authors used a data set owned by TNO and Statistics Netherlands of more than 89,000 Dutch workers and...
article 2020
document
Oeij, P.R.A. (author), van Vuuren, T. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Purpose. The purpose of this paper is to investigate whether insights into high reliability organizations (HROs) are useful for innovation management teams. HRO teams can keep failure to a minimum level due to high alertness and resilience. Project teams working on innovation management could benefit from HRO principles and thus reduce their...
article 2018
document
van Vuuren, T. (author), Smulders, P. (author)
This article examines how job security is related to sustainable employability. It distinguishes between objective job security (or employment status) and subjective job security (satisfaction with job security). For the empirical analysis, we use the merged survey data sets of the Netherlands Working Conditions Survey and the Netherlands Self...
article 2018
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), van Vuuren, T. (author)
Project teams carrying out innovation projects are investigated during critical incidents. Earlier, a Team Innovation Resilience Behavior (IRB)-scale was successfully applied to quantitative survey data (Oeij, 2017). Team IRB is the team's capacity to effectively deal with possible incidents and ensure the project's continuation. This study uses...
article 2017
document
Oeij, P.R.A. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), van Vuuren, T. (author), Dhondt, S. (author)
The purpose of this conceptual article is to demonstrate that Donald Schön’s Reflective Practitioner actually outlines an explicit model of the steps that project leaders in practice apply largely unaware. This reflective research model furthermore can be meaningfully combined with Argyris and Schön’s model of organizational learning. The...
article 2017
document
Oeij, P.R.A. (author), Gaspersz, J. (author), van Vuuren, T. (author), Dhondt, S. (author)
In 1983 Donald Schön wrote the Reflective Practitioner which implicitly but never explicitly contains a model of steps what it is to act as a reflective practitioner in real life. In this paper we apply that model and try to make this latent (tacit) model into a manifest (explicit) model. Project leaders of innovation teams were studied via in...
conference paper 2016
document
Oeij, P.R.A. (author), Dhondt, S. (author), Gaspersz, J.B.R. (author), van Vuuren, T. (author)
Project team members and project leaders of innovation projects were interviewed about the possible presence of defensive behaviours within the team. While investigating defensive behaviour can be done validly by observation techniques, to talk about defensiveness within a team often leads to socially desirable and therefore biased information....
article 2016
document
van Vuuren, T. (author), Klein Hesselink, J. (author)
In dit artikel gaan we na of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) meer arbeidsplaatsonzekerheid ervaren dan werknemers met een vast arbeidscontract. Daarnaast vergelijken we zzp’ers wat betreft de oorzaken en gevolgen van arbeidsplaatsonzekerheid met deze ‘reguliere’ werknemers. Ook onderzoeken wij of zzp’ers verschillen van vaste werknemers...
article 2011
document
Klandermans, B. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The article argues that job insecurity has subjective aspects that are not determined by the objective levels of security of someone's employment status. These subjective aspects can be divided into two elements: the perceived probability and the perceived severity of job loss. The psychological consequences of job insecurity supposedly vary as...
article 2010
document
van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Employees who are absent for a prolonged period of time are expected to actively contribute to their own return to work. The present study examines how employers rate the employees' own initiative for return to work following longterm sickness absence and how this initiative affects successful return to work. In this study, a sample of 1294...
article 2009
document
Piek, P. (author), van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author), Joling, C. (author), Huijs, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
In juli 2006 publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen de Re-integratiemarktanalyse 2006: 'de route naar resultaat'. In het rapport zijn een aantal witte vlekken in de kennis over de re-integratiemarkt benoemd, onder meer de re-integratie van "zieke werknemers wier terugkeer in de eigen functie problematisch is. Ten behoeve van verder onderzoek...
book 2008
document
Andriessen, S. (author), van Vuuren, T. (author), Schaeffer, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van loondoorbetalingsstelsels bij ziekte voor de CAO-partijen in de energie- en nutssector is het doel van dit onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd bij tien bedrijven en enkele buitenlandse ervaringen, elk aan de hand van elf vragen.
report 2007
document
Sanders, J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Neem nooit een WAO'er in dienst! Dit hardnekkige advies stoelt op niets, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO Arbeid onder honderden leidinggevenden. Daaruit blijkt dat de voormalige arbeidsgehandicapten zich kunnen ontpoppen tot de "elite" van de werkvloer. Op motivatie scoren ex-Wao'ers beter dan de gemiddelde werknemer op hun afdeling of...
article 2006
document
Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
van Vuuren, T. (author), Besseling, J. (author), Sanders, J. (author), de Bruin, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:...
report 2005
document
van Vuuren, T. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2005
document
Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author), Minderhoud, K. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
In juli 2004 loopt het Arboconvenant Gemeenten af. Met de nadering hiervan wordt het vraagstuk van continuering van arbo-, verzuim- en reïntegratiebeleid steeds belangrijker. Gedurende de convenantsperiode hebben gemeenten veel verschillende initiatieven genomen op het terrein van preventie en reïntegratie. En met resultaat: bij veel gemeenten...
book 2004
document
Steenbeek, R. (author), Kalshoven, K. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
Presentatie
public lecture 2004
document
Steenbeek, R. (author), Kalshoven, K. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
conference paper 2004
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
Searched for: author:"van Vuuren, T."
(1 - 20 of 32)

Pages