Searched for: author%3A%22van+Staalduinen%2C+W.H.%22
(1 - 12 of 12)
document
Lapré, V. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
Na de afschaffing van het bouwregime in de zorg in 2009 en door de veranderingen in de zorg waardoor mensen langer thuis wonen, is investeren in zorgvastgoed steeds risicovoller. De nieuwe website Zorgopdekaart.nl biedt feitelijke informatie over de veranderende zorg in ruimtelijke context.
article 2015
document
van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author), Sijsling, H. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), Huveneers, S.G. (author)
report 2014
document
van Galen, J. (author), Poulus, C. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
In 2012 hebben ABF Research en TNO onderzoek gedaan naar het zorggebruik en woongedrag van ouderen aan de hand van het WoonOnderzoek Nederland. Het rapport “Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen; een kwantitatieve analyse” is eind 2012 verschenen. Doel van dat onderzoek was om antwoord te krijgen op vragen rondom de relatie woning,...
report 2014
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author), van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2014
document
Bottenheft, C. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
report 2014
document
van Staalduinen, W.H. (author), van Beek, G. (author), Bottenheft, C. (author)
report 2014
document
van Staalduinen, W.H. (author)
Wat kan de omgeving bijdragen aan gezond en zelfstandig oud worden? Gemeentes doen onderzoek naar wat ouderen nodig hebben en welke obstakels in de wijk moeten worden overwonnen om langer thuis te kunnen blijven wonen.
bookPart 2014
document
Post, H.E. (author), Poulus, J.T.M. (author), van Galen, J. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
Centraal in het onderzoek staan de relaties tussen wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen/65-plussers. Voor de analyses is gebruik gemaakt van een aantal WoON-onderzoeken. Uit het WoON is af te leiden of een huishouden al dan niet zorg gebruikt. Zorggebruik is vervolgens gedefinieerd als ‘zorg van buiten het huishouden’, zoals AWBZ/WMO,...
report 2012
document
Linde, M.A.J. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
In verband met de verwachte groei van het aantal 65+ers (vergrijzing), de afname van het aantal mensen in jongere leeftijdsgroepen (ontgroening) en de nu al zichtbare regionale verschillen in vergrijzing en bevolkingskrimp startte het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met verkenningen om te kunnen bepalen wat de...
report 2012
document
Gijsbers, G. (author), Chorus, A. (author), Wevers, C. (author), van Staalduinen, W.H. (author)
De studie 'Het succes van de vergrijzing' van TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) concludeert echter dat vergrijzing een groot goed is omdat steeds meer mensen in goede gezondheid steeds ouder worden. De Nederlandse samenleving kan de uitdaging van de vergrijzing goed aan op voorwaarde dat we bereid en in staat zijn een...
book 2011
document
van Staalduinen, W.H. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), van Staalduinen, W.H. (author)
article 2008
Searched for: author%3A%22van+Staalduinen%2C+W.H.%22
(1 - 12 of 12)