Searched for: author%3A%22van+Sleuwen%2C+B.%22
(1 - 8 of 8)
document
Vlasblom, E. (author), van Sleuwen, B. (author), L'Hoir, M. (author), Beltman, M. (author)
Slaap is een normale, periodiek optredende toestand van rust, die gepaard gaat met een verlaging van het bewustzijn, waarbij het lichaam en de geest tot rust komen. Wat normaal slaapgedrag is, is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het slaapgedrag van een volwassene verschilt veel van het slaapgedrag van een baby. Dit...
report 2017
document
Vlasblom, E. (author), van Sleuwen, B. (author), L'Hoir, M. (author), Beltman, M. (author)
De JGZ richtlijn “Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen” is gericht op het bevorderen van gezond slaapgedrag en het verminderen van slaapproblemen bij kinderen van 0-18 jaar waarover vragen zijn bij ouders, de jeugdige zelf en/of professionals.
report 2017
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
van Sleuwen, B. (author)
Als kraamverzorgende wordt jou wellicht wel het meest om advies gevraagd waar het om het slapen van de baby gaat. En terecht: een uitgeruste baby is een tevreden baby. Bregje is auteur van het Het kleine Slaapboek. Slaaptips vanaf dag 1. Vanuit TNO doet zij onder meer onderzoek naar slaap bij jonge kinderen. In haar lezing vertelt zij welke...
public lecture 2014
document
van Sleuwen, B. (author)
TNO ontwikkelt boekje voor ouders met beperkte gezondheidsvaardigheden voor de aanpak van het Shaken Baby Syndroom: Wat kun je doen als je baby huilt? Het boekje heeft TNO recent ontwikkeld, in samenwerking met het CBO en Pharos en met financiële ondersteuning van Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het is bedoeld voor ouders met beperkte...
book 2014
document
Vink, R. (author), van Sleuwen, B. (author), Boere-Boonekamp, M. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie van het aanbod van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ). In een aantal regio’s bestaat de mogelijkheid om al tijdens de zwangerschap,meestal op indicatie van de verloskundige zorgverlener, prenatale huisbezoeken bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te vragen in...
report 2013
document
Vink, R.M. (author), van Sleuwen, B. (author), Boere-Boonekamp, M. (author)
report 2013
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Boere-Boonekamp, M. (author), van Sleuwen, B. (author), Wagenaar-Fischer, M. (author), Ouwehand, L.M. (author), de Vries, S. (author)
report 2008
Searched for: author%3A%22van+Sleuwen%2C+B.%22
(1 - 8 of 8)