Searched for: author%3A%22van+Rijn%2C+J.A.M.%22
(1 - 8 of 8)
document
de Bes, J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Moeke, D. (author), Ketelaar, N. (author), Grambergen, P. (author), Lintsen, C. (author), Eijkelkamp, W. (author)
De Nederlandse samenleving staat voor de uitdaging om zorg en sociale ondersteuning toegankelijk en betaalbaar te houden. Lokale overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal werk, welzijns‐, en zorgorganisaties hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging het hoofd te bieden. Belangrijke richtinggevende...
report 2022
document
van Rijn, J.A.M. (author), de Bes-van Staalduinen, J. (author), Moeke, D. (author), Kin, B. (author), Eijkelkamp, W. (author), Plomp, M. (author), Lintsen, C. (author)
De komende jaren komt de Nederlandse gezondheidszorg verder onder druk te staan. Dit wordt veroorzaakt door een reeks van elkaar versterkende uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is de stijging van de zorgkosten. Deze stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de (toenemende) vergrijzing.
other 2021
document
van Rijn, J.A.M. (author), Rondaij, A. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author)
Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen doordat er een grote diversiteit aan type bouwprojecten is. De toelevering aan...
report 2020
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), Kin, B. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Schoone, M. (author)
De Nederlandse gezondheidszorg verandert ingrijpend. Zorggebruik en zorgkosten nemen de komende jaren verder toe. Daarnaast is er momenteel al sprake van structurele arbeidskrapte in de zorgsector en dit groeit in de toekomst verder, mede door de beperkte relatieve toename in mantelzorgers. Burgers willen ook steeds langer thuis blijven wonen en...
report 2020
document
Hjelle, H.M. (author), Lin, N. (author), Bergqvist, R. (author), Eidhammer, O. (author), Mangan, J. (author), Yang, Z. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Zomer, G.R. (author)
The Asia-Europe container trade is second only to the trans-Pacific trade in terms of volume transported. In the typical structure of the supply chains associated with the Asia to Europe inbound container trade, containers are stuffed in China, and the cargo is subsequently cross-docked at a major European logistics hub or a distribution center...
report 2020
document
van Merriënboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen. In tegenstelling tot (grootschalige) nieuwbouw is het echter minder grijpbaar, maar daarom niet minder zichtbaar. Renovatiebouw levert een constante en diverse stroom aan...
report 2020
document
van Rijn, J.A.M. (author), van Kempen, E.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Rondaij, A. (author)
Het Living Lab CILOLAB draagt bij aan de overgang naar een zero-emissie (ZE) stadslogistiek systeem in 2025 door het onderzoeken, ontwikkelen en mogelijk maken van efficiëntere alternatieven voor de verschillende stadslogistieke segmenten. De vraag is hoe andere logistieke concepten of een andere (op de stad gerichte) logistieke organisatie...
report 2020
document
van de Lande, P.J. (author), den Boer, E. (author), Wagter, H. (author), van den Berg, R. (author), van Essen, H. (author), van Rijn, J.A.M. (author), Spreen, J.S. (author)
Driven by world-class seaports, a centrally located airport and an extensive network of roads, rail and inland waterway infrastructure, the Netherlands is a major hub for international logistics. The Netherlands is among the top 10 countries with the highest value of imported and exported goods. In total, almost 1,800 million tonnes per year are...
report 2018
Searched for: author%3A%22van+Rijn%2C+J.A.M.%22
(1 - 8 of 8)