Searched for: author%3A%22van+Rijn%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op ontwikkelingen en initiatieven die relevant zijn met betrekking tot (de groei in) extramurale zorg. Hierbij wordt ingegaan op technieken waardoor de cliënt enerzijds meer regie heeft en tegelijkertijd beter wordt bediend, afhankelijk van de specifieke (zorg)behoefte. Dergelijke technieken kunnen transportbewegingen...
report 2021
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op de mogelijkheden die predictive (voorspelbare) analyses bieden om op basis van ontsloten data tot betere inzichten te komen voor o.a. processen, diensten of producten. Dit is niet alleen ‘real time’, maar juist ook voorspellend en dus ‘in de toekomst kijkend’. Hiermee kan er beter worden ingeschat welke onderdelen ...
report 2021
document
de Bes-van Staalduinen, J. (author), van Rijn, J. (author)
Deze deliverable gaat in op ontwikkelingen en initiatieven die relevant zijn met betrekking tot (de groei in) extramurale zorg. Hierbij wordt ingegaan op de logistieke ontwikkelingen. Leveringen van diensten en goederen bij cliënten thuis hebben veel overeenkomsten met de toenemende leveringen in de ‘last mile’, namelijk B2C leveringen als...
report 2021
document
van Rijn, J. (author), Harmsen, J. (author), Rondaij, A. (author), Eckartz, S. (author)
Bouwlogistiek is verantwoordelijk voor een groot deel van de goederenvervoerbewegingen in de stad en gezien de aanzienlijke bouwopgave in de komende jaren zal dit aantal vervoersbewegingen gaan toenemen. Dit heeft impact op de leefbaarheid van de stad, zoals de bereikbaarheid, slijtage aan wegen en bruggen/kades, luchtkwaliteit en CO2-uitstoot....
report 2020
document
de Bes, J. (author), Eckartz, S. (author), van Kempen, E. (author), van Merriënboer, S. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van Rijn, J. (author), Vrijhoef, R. (author)
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar nieuwe concepten voor bouwlogistiek en bij negen proeftui-nen in binnenstedelijk gebied is aangetoond dat hier forse winst is te behalen in termen van besparingen op logistieke kosten en bouwtijd, betere doorstroming, minder schadelijke uitstoot en minder hinder voor de omgeving. Zo bleek het mogelijk...
report 2018
document
Wolff, K. (author), Peters-van Rijn, J. (author), Hofstra, H. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1994
Searched for: author%3A%22van+Rijn%2C+J.%22
(1 - 7 of 7)