Searched for: author%3A%22van+Rhijn%2C+J.W.%22
(1 - 20 of 40)

Pages

document
ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), van Wijk, E.B. (author)
report 2014
document
Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author), Vos, F. (author)
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Bovendien moeten bedrijven in staat zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden. In het boek ‘Snel en wendbaar...
report 2013
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author)
public lecture 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author)
conference paper 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), ten Have, K. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, H.A.L.M. (author)
The article presents an approach to developing cost-effective interventions for workplace innovations for entrepreneurs who seek to enhance the productivity of an organization. The business case method is used to extend the Q4-model of productivity, which supports developing a productivity strategy in order to choose a cost-effective...
article 2012
document
Oeij, P. (author), van Rhijn, J.W. (author), de Graaf, B. (author), de Looze, M. (author), ten Have, K. (author)
Voor het verbeteren van de productiviteit in organisaties zijn velen al langere tijd op zoek naar methoden om dit begrip goed te meten. Het blijkt een lastige zoektocht, met weinig consensus en, belangrijker, de praktijk zit er vaak niet op te wachten. Dit is met name het geval in de dienstverlening en de non-profitsector. Niet dat men daar het...
article 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M. (author), Bosch, T. (author), van Rhijn, J.W. (author)
conference paper 2012
document
Oeij, P.R.A. (author), de Looze, M.P. (author), Have, K.T. (author), van Rhijn, J.W. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author)
Purpose: The paper aims to present an approach to improve the organisation's productivity which is applicable in every industrial sector. The nucleus of the approach is to develop an optimal productivity strategy in an organization by the application of a uniform static model of productivity (Q4-model), covering quantity and quality aspects and...
article 2011
document
van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
Due to shorter productlife cycles in manufacturing industry there is a lot of pressure on the process of designing new work systems. Early attention for human factors would lower the costs compared to changes at a later stage. Low cost tools for workstations design could help especially small to medium sized assembly enterprises. However, these...
conference paper 2011
document
Hallbeck, M.S. (author), Bosch, T. (author), van Rhijn, J.W. (author), Krause, F. (author), de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Five case studies on production line design were described to study the effect of an early design support tool. Based on these case studies, the simple, interactive, real-time, medium-fidelity, mixed-reality methodology was not only found to be a good early design stage evaluative tool for ergonomics and workflow, but a teaching tool as well....
article 2010
document
de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Kuijt-Evers, L. (author), van Rhijn, J.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Early cost-benefit analysis of ergonomic interventions in manufacturing is in the interest of the production management and the ergonomics specialist. Because of the variety of factors and the complexity to quantify these factors, this task is not an easy one. In this article we present a case study that illustrates that the economic benefits of...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author)
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, is voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Met het boekje ‘Topprestaties in de maakindustrie’ wil TNO laten zien dat dit voor bedrijven mogelijk is. Samen met TNO heeft een...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Diverse trends in arbeid maken dat ons bewegingpatroon verandert. In veel sectoren (kantoren, maakindustrie, transport) bewegen we nog maar weinig, zijn de resterende bewegingen repeterend en monotoon van aard en blijft de krachtsinspanning laag. Niettemin leidt dit type activiteit tot lichamelijke vermoeidheid. Wij betogen in dit hoofdstuk dat...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhijn, J.W. (author), ten Cate, G. (author), Kousbroek, R. (author)
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author), de Looze, M.P. (author)
Een verkorting van de doorlooptijd met 20 tot 80%, een verhoging van de productiviteit met 10 tot 40%, een verlaging van de besturingslast en het kapitaalbeslag zijn de concrete resultaten van innovatieprojecten die TNO samen met bedrijven heeft weten te behalen. In dit boek vindt u praktijkvoorbeelden van bedrijven in de maakindustrie die hun...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
Een beeld wordt geschetst van hoe werkend Nederland omgaat met flexibiliteit. Flexibiliteit is onontbeerlijk in deze tijd van globalisering en toenemende concurrentie. De vraag is hoe men daar vorm aan kan geven. Aan ondernemers is gevraagd hun eigen beleid terzake onder woorden te brengen. Specifiek is gevraagd naar de rol die zij toebedelen...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
report 2007
document
van der Grinten, M.P. (author), Bosch, T. (author), van Rhijn, J.W. (author), Schoenmaker, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhijn, J.W. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Bosch, T. (author), van Deursen, J. (author)
A negative aspect of serial flow production systems is its lack of flexibility. Other production systems like the flexing flow and the shopping system are more flexible as the number of workers can be easily adjusted to temporal demands. But how efficient are these flexible systems? In a laboratory experiment we studied the worker’s productivity...
conference paper 2006
document
van Rhijn, J.W. (author), de Looze, M.P. (author), Tuinzaad, G.H. (author), Groenesteijn, L. (author), de Groot, M.D. (author), Vink, P. (author), TNO Work and Employment (author)
Current assembly enterprises are under a lot of pressure, as they are faced with increasing volume demands and product variations, needs for shorter delivery times and cost reduction. This pressure is likely to increase the pressure on individual workers. In many small to medium-sized enterprises (SMEs), we observe that traditional assembly...
article 2005
Searched for: author%3A%22van+Rhijn%2C+J.W.%22
(1 - 20 of 40)

Pages