Searched for: author:"van Putten, D."
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Buijs, P. (author), Bongers, P. (author), van Genabeek, J. (author), van der Klauw, D. (author), van Putten, D. (author), Wevers, C. (author)
Het is al weer enige tijd geleden dat wij het symposium ‘Zorg voor Werk’ hebben georganiseerd, ter gelegenheid van het afscheid van Peter Buijs van TNO. Het belang van het onderwerp Zorg voor Werk is tijdens het symposium door verschillende vooraanstaande sprekers benadrukt. Het belang van meer menselijke en maatschappelijke investeringen op...
report 2014
document
Buijs, P. (author), Bongers, P. (author), van der Klauw, D. (author), van Genabeek, J. (author), van Putten, D. (author), Wevers, C. (author)
Ter gelegenheid van het afscheid van Peter Buijs, organiseerde TNO in samenwerking met de Stichting van de Arbeid een symposium rondom het thema: Zorg voor werk. Centraal stond de vraag: Hoe bereiken we dat de reguliere zorg zo goed mogelijk inspeelt op gezonde deelname aan en functioneren in het werk van patiënten? Diverse stakeholders waren...
report 2014
document
Mortelmans, K. (author), van Putten, D. (author)
In TBV 2 van 2013 is de Visienota voor de toekomst van de arbeidsgeneeskunde in België beschreven. Tijd voor een interview met een van de verantwoordelijke auteurs, de voorzitter van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, dokter Bart Curvers.
article 2013
document
van Putten, D. (author)
article 2013
document
van Putten, D. (author)
article 2013
document
Fijan-Roemer, D. (author), van Marwijk, D. (author), van Putten, D. (author), Jansen, E. (author), Tiggeler, E. (author), van der Schee, A. (author), Poldervaart, K. (author)
report 2013
document
van Putten, D. (author)
Met de volgende woorden ontraadde de minister van VWS op 21 december 2011 in de Tweede Kamer een motie van GroenLinks: ‘Naar mijn mening is dit een zaak van sociale partners zelf. Misschien zou het helpen om bedrijfsartsen wat beter te betalen. Dan worden mensen misschien weer wat enthousiaster om dit werk te gaan doen. Als dit al ergens een...
article 2012
document
van Putten, D. (author), Hoedeman, R. (author)
Dr. Nico Plomp gaat in september met pensioen na 35 jaar werkzaamheden voor de bedrijfsgezondheidszorg als onderzoeker en docent. Ter gelegenheid daarvan wordt vrijdag 7 september een afscheidssymposium georganiseerd rond thema’s die hem na aan het hart liggen: ‘Bedrijfsgezondheidszorg tussen markt en professie: professionele integriteit en...
article 2012
document
van Putten, D. (author)
Carel Hulshof is per 1 mei 2011 benoemd tot bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum.
article 2011
document
van Putten, D. (author)
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D. (author)
Dat het niet goed gaat met de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt keer op keer bevestigd in onderzoek. Hervormingen van de sociale zekerheid en de introductie van marktwerking sinds het begin van de jaren 90 in de vorige eeuw hebben wel geleid tot het succesvol terugdringen van het volume aan...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Volgens een enquête uit 2004 zijn arbodiensten tevreden over de Wet verbetering poortwachter. Maar er is veel kritiek voor het UWV: arbodiensten klagen dat er geen eenduidige criteria zijn voor het afwijzen van een WAO-aanvraag door het UWV en dat er slechte communicatie is tussen UWV en de arbodiensten. Vakmedia
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D. (author), Wevers, C. (author)
Het kabinet gaat de (financiële) verantwoordelijkheid voor gezondheid en bestaanszekerheid meer bij werkgever en werknemer neerleggen. Enerzijds door verder te gaan met het privatiseren van het huidige 'zorg en zekerheid'-stelsel en anderzijds door het beperken van de toegang voor regelingen als de WAO. Verzekeraars en dienstverleners spelen...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
van Putten, D. (author)
Sociale zekerheid en gezondheidszorg leggen een fors beslag op de collectieve middelen. Beide mogen zich dan ook verheugen in een niet-aflatende belangstelling van een overheid die verschillende doelen wil verenigen. Zij wil deze domeinen betaalbaar en bereikbaar houden, verantwoordelijkheden en uitvoering er naar toeschuiven, de vraagsturing...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van de Ven, C. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G. (author), van Putten, D. (author)
Tweedejaars haio’s hebben vaker een burn-out en verzuimen frequenter dan andere haio’s. Dat komt omdat er in dat jaar stages worden doorlopen. De mogelijkheden voor zorgverlof en deeltijdwerk vallen voor alle haio’s in de praktijk tegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werksituatie van huisartsen in opleiding’ van TNO Arbeid. De SBOH, werkgever...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van twee onderzoeken over Myalgische Encephalomyelitis (ME) / Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) en werk: één onder patiënten met ME/CVS, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in maart 2000/maart 2001, en één bij bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in november 2001. Het...
report 2003
document
van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), Anema, H. (author)
De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft. Tevens is de patiënt de voornaamste bron van informatie over zijn gezondheidsklachten...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vierde peiling, gehouden tussen april 2001 en maart 2002. Aan de peiling hebben 68 diensten of vestigingen van diensten...
report 2002
Searched for: author:"van Putten, D."
(1 - 20 of 26)

Pages