Searched for: author%3A%22van+Meijeren%2C+J.C.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
van Kempen, E.A. (author), Gerritse, E. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In dit rapport blikken we terug op het Living Lab CATALYST dat in 2019 is opgericht om Connected Automated Transport (CAT) innovaties te ontwikkelen en versnellen voor duurzamer, veiliger en efficiënter zwaar wegtransport. Terugkijkend op het CATALYST Living Lab zie ik een aantal mooie ontwikkelingen. Het consortium is in de loop van de tijd...
report 2022
document
van Ommeren, C.R. (author), van Kempen, E.A. (author), van Meijeren, J.C. (author)
De digitalisering en automatisering van planprocessen zorgt niet alleen voor een verbetering van efficiëntie en betrouwbaarheid, maar biedt ook mogelijkheden voor een alternatieve aansturing van de logistieke operatie. Traditioneel gezien zijn planners de sleutelfiguren die het proces aansturen. In Talking Trucks is onderzocht of...
report 2022
document
van Kempen, E.A. (author), Gerritse, E. (author), van Meijeren, J.C. (author)
report 2022
document
Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Charoniti, E. (author), Martino, A. (author), Brambilla, M. (author), Fermi, F. (author), Fiorello, D. (author), Gatto, M. (author)
book 2021
document
Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Charoniti, E. (author), Martino, A. (author), Brambilla, M. (author), Fermi, F. (author), Fiorello, D. (author), Gatto, M. (author)
book 2021
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Is het mogelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden en tegelijkertijd de ontwikkelingen voor morgen bij te houden?
other 2020
document
Rondaij, A. (author), Fransen, R.W. (author), van Meijeren, J.C. (author), Spreen, J.S. (author)
In 2019 is in Nederland het Klimaatakkoord gesloten. Met dat akkoord geeft Nederland invulling aan het in wereldwijd verband gesloten Klimaatverdrag van Parijs in 2015, met als doel de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius. Voor de logistieke sector betekent het Nederlands Klimaatakkoord kortgezegd dat in het jaar 2050...
report 2020
document
Bouma, G.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Schipper-Rodenburg, C.A. (author), Chen, T.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Snelder, M. (author)
Vergaande digitalisering en automatisering van het mobiliteitssysteem worden door veel overheden, industrie en burgers gezien als dé oplossing voor grote mobiliteitsvraagstukken. De steeds snellere technologische ontwikkelingen maken het mobiliteitslandschap echter meer ongrijpbaar en onvoorspelbaar met het oog op de te maken impact en vragen om...
other 2020
document
van Ommeren, C.R. (author), Oudenes, L. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Bes, J. (author)
Dit rapport omschrijft een poging van het identificeren en kwalificeren van de waarde van (nieuwe) data voor logistieke processen. Specifiek is er gekeken naar het containertransport dat Van Berkel Logistics organiseert en faciliteert tussen de zeeterminals in Rotterdam en Antwerpen en de eigen achterlandterminals in Veghel en Cuijk. De planners...
report 2020
document
van Meijeren, J.C. (author), van de Lande, P. (author)
De huidige ontwikkelingen zoals extra spoor, ERTMS en 3kV leveren extra capaciteit op het spoor, maar om de groei aan te kunnen is ook ATO (Automatic Train Operation) noodzakelijk. Daarbij komt dat snelle ontwikkelingen bij het wegvervoer zorgen voor extra urgentie van de ontwikkeling van zelfrijdende treinen ter verbeteren van de...
other 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
Mobility is in transition. The combined development of different emerging technologies (e.g. smart sensors, blockchain, artificial intelligence) boost innovations in Smart Mobility. The increasing pressure on achieving societal goals within the transport sector (e.g. decarbonisation, improving traffic safety, reducing congestion) will be another...
report 2020
document
Schroten, A. (author), van Grinsven, A. (author), Tol, E. (author), Leestemaker, L. (author), Schackmann, P.P.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), Kalisvaart, S. (author)
This study provides an overview of the impact of Smart Mobility and their underlying emerging technologies on transport, the transport infrastructure and society. The main challenges for the deployment of Smart Mobility applications are identified and (policy) actions are defined that could be taken to overcome these challenges.
report 2020
document
Lebesque, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M. (author), Kosterman, S. (author)
Being a player in the present-day logistics sector is a challenging profession. Competition is fierce and customers are becoming more and more demanding. Challenges like changing customer expectations, technological breakthroughs, new entrants to the industry and new ways to compete or collaborate are things that logistics parties struggle with...
other 2020
document
van Ommeren, C.R. (author), Fransen, R.W. (author), Pingen, G.L.J. (author), van Leeuwen, C.J. (author), Paardekoper, J.P. (author), van Meijeren, J.C. (author)
In this paper we present a way to organize logistics entirely by decentral decision-making. This is achieved by implementing a degree of intelligence in the digital twins of a fleet of trucks and subsequently fully yielding autonomy from planners to the fleet
other 2020
document
de Bok, M. (author), de Jong, G. (author), Tavasszy, L. (author), van Meijeren, J.C. (author), Davydenko, I. (author), Benjamins, M. (author), Groot, N. (author), Miete, O. (author), van den Berg, M. (author)
A large part of freight transport movements are part of a multimodal transport chain, in particular for port-related containerized transport flows. Because data of multimodal transports are unavailable it is challenging to develop a multimodal transport chain models. This paper describes the development of a new module for multimodal transport...
conference paper 2018
document
Chen, M. (author), Quak, H.J. (author), Wilmink, I.R. (author), van Meijeren, J.C. (author)
This paper describes an exploration of future multimodal user oriented transport services and platforms built around innovative business models. The assessment of the (possible) upcoming developments highlights the main implications for different stakeholder and society/EU as a whole. Before specifics for the transport sector are discussed, a...
conference paper 2018
document
de Blois, C.J. (author), Fransen, R.W. (author), Jacobs, M.J. (author), van Meijeren, J.C. (author), Tilanus, P.A.J. (author)
report 2018
document
Poulus, R.W. (author), van Kempen, E.A. (author), van Meijeren, J.C. (author)
How does one of the world’s densest and busiest rail infrastructure systems address the increasing need for capacity and competitiveness? By exploring the opportunities to enhance the current system with new technology. Automatic Train Operation (ATO) is a promising innovation with various levels of automation, ranging from train driver support...
report 2018
document
de Bok, M. (author), de Jong, G. (author), Lavasszy, L.A. (author), van Meijeren, J.C. (author), Davydenko, I. (author), Benjamins, M. (author), Groot, N. (author), Miete, O. (author), van den Berg, M. (author)
This paper addresses the development of a new module for multimodal transport chains for modelling container transport within the Dutch strategic freight transport model BasGoed. The existing BasGoed model simulates the separate transport legs in multimodal transport chains individually. In reality a significant volume of transport is part of...
conference paper 2017
document
Lebesque, L.H.E.M. (author), van Meijeren, J.C. (author), de Boer, M.H. (author), Kosterman, S. (author)
Is it possible to face the challenges of today while keeping track of the developments of tomorrow? Being a player in the present-day logistics sector is a challenging profession. Competition is fierce and customers are becoming more and more demanding. Challenges like changing customer expectations, technological breakthroughs, new entrants to...
other 2017
Searched for: author%3A%22van+Meijeren%2C+J.C.%22
(1 - 20 of 26)

Pages