Searched for: author%3A%22van+Lingen%2C+P.%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
van Lingen, P. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2014
document
van Lingen, P. (author)
Een stoel die gaat trillen als de kantoorwerker die er op zit, te lang in een bepaalde houding blijft zitten. Een schroevendraaier die de assemblagemedewerker met een piepsignaal waarschuwt dat hij de schroef voldoende heeft vastgedraaid. Een muis die de gebruiker met een trilsignaal laat weten dat hij zijn hand er langer op laat rusten dan goed...
article 2009
document
Könemann, R. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), van Lingen, P. (author), Sauvage, S. (author), Hallbeck, S. (author)
The aim of this study was to investigate the effect of using a notebook stand on the physical load when working with a notebook in a home environment. Sixteen subjects evaluated working with a notebook by performing three different tasks using two notebook stands and without using a notebook stand. Body posture, productivity, perceived fatigue...
article 2009
document
Konemann, R. (author), Kuijt-Evers, L. (author), van Lingen, P. (author), Sauvage, S. (author), Hallbeck, S. (author)
conference paper 2009
document
de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author), Bongers, P.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
To study the effects of a tactile feedback signal in a computer mouse on reduction of hovering behaviour and consequently on changes in muscle load, productivity, comfort and user friendliness, a comparative, experimental study with repeated measures was conducted. Fifteen subjects performed five trials with different mouse actions and a...
article 2008
document
van Lingen, P. (author), Blok, M. (author)
Uit een groot aantal studies blijkt dat veelvuldig gebruik van de computermuis vaak lichamelijk ongemak met zich meebrengt en soms tot lichamelijke klachten leidt. De meeste computeracties die mensen met de muis uitvoeren, zijn echter net zo goed met behulp van combinaties op het toetsenbord uit te voeren, de zgn. sneltoetsen. Het nadeel van...
article 2007
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A comparative, experimental study with repeated measures has been conducted to evaluate the effect of the use of speech recognition on working postures, productivity and the perception of user friendliness. Fifteen subjects performed a standardised task, first with keyboard and mouse and, after a six week training period, with speech recognition...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van Microsoft Nederland heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. De gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers in Nederland ligt nu al rond de 40 jaar ligt en zal verder...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), de Kleijn, B.A.M. (author), van Lingen, P. (author), Visser, R. (author), Gründemann, R. (author), van Sloten, G. (author), van de Ven, C. (author)
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van Lingen, P. (author), de Korte, E.M. (author), de Kraker, H. (author)
Omdat invoermiddelen bepalen wat kantoorwerkers met hun handen doen en hoe hun lichaamshouding is, is het van groot belang deze middelen weloverwogen te kiezen. In deze keuzegids wordt een overzicht gegeven van de invoermiddelen en de beschikbare kennis daarover. Ook worden adviezen gegeven over invoermiddelen die zijn toegesneden op een aantal...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), de Kleijn, B.A.M. (author), van Lingen, P. (author), Visser, R. (author), Gründemann, R. (author), van Sloten, G. (author), van de Ven, C. (author)
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
Vink, P. (author), Beune, E. (author), Becker, J.C. (author), van Deursen, J. (author), Eikhout, S.M. (author), van Eijnatten, F.M. (author), Goossens, R.H.M. (author), van der Grinten, M.P. (author), ter Hark, T. (author), Huijsman, W. (author), de Jong, A.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), de Korte, E.M. (author), Krause, F. (author), de Kroon, J.C.A. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), van der Molen, H.F. (author), Molenbroek, J. (author), Osinga, D.S.C. (author), Overbeeke, C.J. (author), van Rhijn, G. (author), Snijders, C.J. (author), Tuinzaad, B. (author), Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
Het is lastig rekening te houden met comfort in ontwerpen, marketing en bedrijfsstrategie. Daar zijn ten minste vier redenen voor te noemen: 1. Iedereen heeft een mening over comfort; 2. Het is onbekend wat ervoor zorgt dat comfort ontstaat; 3. Het is onduidelijk hoe een ontwerpproces vormgegeven moet worden om tot een comfortabel eindproduct te...
book 2002
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, G. (author), de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author), Tuinzaad, G. (author), Leskinen, T. (author)
Manufacturers of manually assembled products are increasingly being forced to improve the flow of assembly orders, together with having more efficient employment, in order to meet increasing demands on short delivery times, high product variety, good quality and low manufacturing costs. At the same time, the human factor is increasingly...
article 2002
document
van Rhijn, G. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Lehtela, J. (author), Leskinen, T. (author), ter Hark, T. (author), Tuinzaad, B. (author)
To support the participatory and integral approach to improve ergonomics and efficiency of production lines, a software tool was developed within the PSIM project. It helps in the description and evaluation of current and future assembly processes. The E/S tool (Ergonomics/Sociotechnics) tool has five modules, lour of which deals with ergonomics...
bookPart 2002
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), Thé, K.H. (author)
Om inzicht te krijgen in de rol die spraakherkenning kan spelen bij het verminderen van RSI-risico's is een praktijkproef uitgevoerd. Een gestandaardiseerde taak werd door 15 proefpersonen uitgevoerd, eerst met toetsenbord en muis en na 6 weken oefenen met spraakherkenning. Voorafgaand aan de oefentijd ontvingen de proefpersonen een training in...
article 2002
document
Mossink, J. (author), Thé, K. (author), van Lingen, P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Velthuijsen, J.W. (author), Backx, F. (author)
De maatschappelijke belangstelling voor gezond bewegen en sporten groeit. De kans op chronische aandoeningen vermindert, het algemeen welzijn neemt toe. ook voor het bedrijfsleven kan gezond bewegen door werknemers positieve effecten hebben: minder arbeidsverzuim, hogere productiviteit, minder verloop, betere werksfeer en betere communicatie....
article 2000
document
Urlings, I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Lingen, P. (author), Lourijsen, E. (author), Ooijendijk, W. (author), Stiggelbout, M. (author)
Door de mechanisering, automatisering en informatisering is er een groeiend aantal werknemers wat langdurig zit. Dit 'fysiek lichte' werk blijkt in de praktijk net zo zwaar te zijn als zwaar lichamelijk werk. De inactiviteit moet gecompenseerd worden, wat bijvoorbeeld kan door bedrijfsbewegingsprogramma's. TNO Preventie en Gezondheid heeft samen...
article 1997
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Door de voortgaande ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie zitten veel mensen uren aan hun werkplek gekluisterd. Bijna alle werkzaamheden kunnen vanachter de computer worden verricht. Dit artikel gaat over de afnemende lichaamsbeweging van kantoorwerkers en de factoren die het bewegen van mensen op kantoren...
article 1997
Searched for: author%3A%22van+Lingen%2C+P.%22
(1 - 20 of 32)

Pages