Searched for: author%3A%22van+Kranenburg%2C+K.J.%22
(1 - 3 of 3)
document
Harmsen, J. (author), Nesterova, N. (author), Bekdemir, C. (author), van Kranenburg, K.J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing global economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris climate agreement (UNCC 2016) and the subsequent agreement in International Maritime Organization (IMO 2018) require a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by...
report 2020
document
van Kranenburg, K.J. (author), de Kler, R.C.F. (author), Jansen, N. (author), van der Veen, N.A. (author), de Vos, C.T.A. (author), Gelevert, G.F.D.F. (author)
Nederland werkt volop aan de verduurzaming van haar energiesysteem. In deze energietransitie is een grote rol weggelegd voor opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind, ter vervanging van fossiele bronnen. Netbeheerders spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor...
report 2018
document
van Kranenburg, K.J. (author), Sofra, C. (author), Verdoes, D. (author), de Graaff, M.P. (author)
report 2015