Searched for: author%3A%22van+Kesteren%2C+N.%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author), Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
Background: Work participation is an important determinant of public health; being unemployed leads to a decrease in an individual's health. In the Netherlands, people with a work disability can apply for disability benefits, in which people also receive support to return to work (RTW). A method, currently used in the medical sector, that can...
article 2021
document
van Kesteren, N. (author), Kranenborg, K. (author), van der Pal, S. (author), Steen, M. (author), Cremers, A. (author)
Deze handreiking geeft onderzoekers en ontwikkelaars handvatten om op een betekenis volle en planmatige manier samen te werken met de doelgroep, bijvoorbeeld bij het samen ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies of nieuwe toepassingen. Serie een brug slaan naar de doekgroep. Om te komen tot succesvolle interventies en...
book 2021
document
Cremers, A. (author), van Kesteren, N. (author), Kranenborg, K. (author), van der Pal, S. (author)
Dit is een blog artikel. https://www.gebruikercentraal.nl/conferentie-de-menselijke-maat/de-menselijke-maat-bij-ontwerpen/ “Bij het ontwerpen van producten of (digitale) diensten mag je de menselijke maat niet uit het oog verliezen.” Met deze uitspraak kun je het moeilijk oneens zijn. Het is echter nog niet zo gemakkelijk om de daad bij het...
article 2021
document
van Kesteren, N. (author), Kranenborg, K. (author), van der Pal, S. (author), Steen, M. (author), Cremers, A. (author)
Deze Handreiking is om te komen tot succesvolle interventies en technologie is het belangrijk voor onderzoekers en ontwikkelaars om een brug te slaan naar de doelgroep. Hoe kun je je interventie en product beter afstemmen op de doelgroep? Hoe kun je de acceptatie vergroten? Hoe kun je de samenwerking met de doelgroep bevorderen? Hoe houd je...
other 2021
document
van Kesteren, N. (author), Wildeman, I. (author), Oprins-van Liempd, F. (author), van Harten, L. (author)
Binnen de jeugdgezondheidszorg (JGZ) stijgt de vraag naar digitale zorg en hulpverlening (eHealth). Een voorbeeld hiervan is blended care, wat verwijst naar een combinatie van online en offline behandelingen en contacten. Na beperkte resultaten in het gebruik van blended care-modules rondom excessief huilen en pesten is onderzocht welke...
article 2020
document
van Bakel, H. (author), Knappe, J. (author), van Kesteren, N. (author), Brok, C. (author), Holtkamp, Z. (author), de Zeeuw, M. (author)
other 2020
document
Brok, C. (author), Knappe, J. (author), Holtkamp, Z. (author), van Kesteren, N. (author)
other 2020
document
Meima, M. (author), Kuijpers, E. (author), van Berg, C. (author), Kruizinga, A. (author), van Kesteren, N. (author), Spaan, S. (author)
This report is the final output of a major project that was commissioned to address exposure to biological agents in the workplace and the related health effects. The study included a scientific literature review, interviews with experts, focus group sessions and a stakeholder workshop. The report presents a consolidated summary of the outcomes...
report 2020
document
van Kesteren, N. (author), Vlasblom, E. (author), Pannebakker, F. (author), Detmar, S. (author), de Wolff, M. (author)
Doel van de factsheet was: normaliseren van stress en ambivalente gevoelens onder ouders, nu net de lockdown was ingegaan.
other 2020
document
Otten, W. (author), Vooijs, I.M. (author), van Kesteren, N. (author), Boermans, S.M.N. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Het TNO-Kennisinvesteringsprogramma ‘Inclusive Work’ is erop gericht om door kennisontwikkeling en innovaties bij te dragen aan het zo volwaardig mogelijk participeren in werk van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij zijn drie hoofdactoren relevant: 1. bedrijven (die het werk creëren), 2. gemeenten (re...
report 2019
document
Wildeman, I. (author), van Harten, L. (author), Oprins, F. (author), van Kesteren, N. (author)
Blended care is een combinatie van on- en offline zorg en contactmomenten, waarmee een deel van het reguliere offline contact in de zorg wordt vervangen. Hoewel blended care in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) nog niet veel wordt ingezet, experimenteert de JGZ van GGD Hart voor Brabant (HvB) al enkele jaren met deze innovatieve werkwijze.
other 2019
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author), Vooijs, M. (author), van Kesteren, N. (author)
Een re-integratietraject, waarbij een werkloze wordt ondersteund om zo regulier mogelijk werk te vinden, bevat vele keuzemomenten. Het is de klantmanager die deze keuzes maakt, al dan niet in samenspraak met de werkzoekende. In dit artikel exploreren we het begrip samen beslissen. Wat betekent het en waarom is het kansrijk in het domein van werk...
article 2019
document
van Kesteren, N. (author), de Jong, P. (author), Pannebakker, F. (author)
De GGD Hollands Midden en TNO deden samen een haalbaarheidsonderzoek naar de implementatie van Centering Parenting met twee groepen moeders met kinderen tot 4 jaar in het asielzoekerscentrum (AZC) Katwijk. Een baby- en een peutergroep. Moeders zijn er positief over. Een van hen zegt: ‘We zien elkaar wel in het AZC, maar hier hebben we tijd om te...
other 2019
document
Kocken, P. (author), Vlasblom, E. (author), de Lijster, G. (author), Wells, H. (author), van Kesteren, N. (author), van Zoonen, R. (author), Zdunek, K. (author), Blair, M. (author), Alexander, D. (author)
There is considerable heterogeneity between primary care systems that have evolved in individual national cultural environments. MOCHA studied how the transfer of models or their individual components can be achieved across nations, using examples of combinations of settings, functions, target groups and tracer conditions. There are many factors...
bookPart 2019
document
van Empelen, P. (author), van Keulen, H. (author), van Kesteren, N. (author)
public lecture 2017
document
Hooftman, W.E. (author), van Kesteren, N. (author), Poppel, M.N.M. (author), Lanting, C.I. (author), van Wouwe, J.P. (author), Verheijden, M.W. (author)
Er zijn vele factoren die ertoe kunnen leiden dat vrouwen stoppen met het geven van borstvoeding. Werk is daar één van. Het is echter niet duidelijk welke specifieke werkgerelateerde factoren hierbij een rol spelen. In het Mom@Wor cohort zijn 610 werkende, voornamelijk autochtone, vrouwen tussen de 18 en 45 jaar uit de gezondheidszorg en...
article 2013
document
Westmaas, A. (author), Bertens, M. (author), Vriens, P. (author), Watzeels, A. (author), Meijer, S. (author), van Kesteren, N. (author)
article 2012
document
Peters, L. (author), van Kesteren, N. (author), Stuijfzand, S. (author), Kupper, F. (author), den Besten, H. (author)
report 2011
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Slinger, J. (author), van Kesteren, N. (author), Verheijden, M.W. (author)
report 2011
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Slinger, J. (author), van Kesteren, N. (author), Verheijden, M.W. (author)
report 2011
Searched for: author%3A%22van+Kesteren%2C+N.%22
(1 - 20 of 28)

Pages