Searched for: author%3A%22van+Hooff%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M. (author), van den Bossche, S. (author), Smulders, P. (author)
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, G. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author), de Vroome, E. (author), Smulders, P. (author)
Enige tijd geleden werd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de eindrapportage van het beleidsprogramma Arboconvenanten naar buiten gebracht. Hierin lag het accent op de grotere participatie van de bedrijfssectoren die door het programma is bewerkstelligd. Er is vrijwel geen meerwaarde van de arboconvenanten ten aanzien...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
Een beeld wordt geschetst van hoe werkend Nederland omgaat met flexibiliteit. Flexibiliteit is onontbeerlijk in deze tijd van globalisering en toenemende concurrentie. De vraag is hoe men daar vorm aan kan geven. Aan ondernemers is gevraagd hun eigen beleid terzake onder woorden te brengen. Specifiek is gevraagd naar de rol die zij toebedelen...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), de Leede, J. (author), van Hooff, M. (author), Brugman, T. (author), Klein Hesselink, J. (author), de Leeuw, M. (author), van Rhijn, J.W. (author), Gruyters, R. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van Hooff, M. (author), Hooftman, W. (author)
De Arbobalans is een document waarin de huidige stand der kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden wordt weergegeven. Hij is bedoeld als informatiebron op het gebied van arbeid en gezondheid voor arbo-deskundigen, OR-leden, werkgevers, personeelsfunctionarissen en werknemers. De onderhavige Arbobalans 2006 begint met een beschrijving van...
report 2007
document
van Hooff, M. (author)
The use of working hours outside the standard ‘9 to 5’ working pattern increased between 2000 and 2002 in the Netherlands, but has stabilised since then. About three quarters of Dutch employees at least occasionally work overtime. Shift work, evening or night work, and weekend work are most often recorded in the catering sector and in transport...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), van Hooff, M. (author)
Work demands may interfere with a person’s ability to function in the non-work domain. This phenonemon of ‘work–home interference’ has been found to lead to depression and fatigue among Dutch police officers; moreover, such health problems accumulate if this work situation is sustained over a one-year period. In order to foster employee...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author)
In opdracht van de Branche BegeleidingsCommissie Provincies (BBCP) heeft TNO de eindevaluatie voor het Arboconvenant Provincies uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een kwantitatief deel (vragenlijstonderzoek, respons 51%) en een kwantitatief deel (interviews bij de twaalf provincies). In deze rapportage staan de resultaten van het...
report 2006
Searched for: author%3A%22van+Hooff%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)