Searched for: author%3A%22van+Hoof%2C+H.A.J.M.%22
(1 - 19 of 19)
document
Smit, L. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author), Goes, B. (author), Sandbrink, R.D.J. (author), Boekema, R.B. (author), van Hoof, H.A.J.M. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
article 2009
document
van Voorthuijsen, G.P. (author), van Hoof, H.A.J.M. (author), Klima, M. (author), Roubik, K. (author), Bernas, M. (author), Pata, P. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
The field of CCTV surveillance is topical and widely used in many different applications. The fundamental part of the CCTV system is a reliable image evaluation by a human observer, whose effectiveness is influenced by many variables. Optimization of the effectiveness is a multidimensional problem related to both technical and human...
conference paper 2006
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Goes, A. (author), Smit, L. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author), Sandbrink, R.D.J. (author), Boekema, R.B. (author), van Hoof, H.A.J.M. (author)
article 2006
document
TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author), van Voorthuijsen, G.P. (author), van Hoof, H.A.J.M. (author)
Cameratoezicht in het publiek domein komt steeds vaker voor. Wat is handiger: een permanent (bekabeld) of een verplaatsbaar (draadloos) systeem? Enkele technische voor- en nadelen op een rij.
article 2004
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author), van Calsteren, R. (author)
Welke factoren bepalen de effectiviteit van een centralist die naar CCTV-beelden kijkt? Aan de hand van een onderzoek dat TNO-FEL medio 2002 is gestart moet deze vraag eind 2003 uiterlijk begin 2004 te beantwoorden zijn. Hoe is het onderzoek opgezet?
article 2003
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author), TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author)
article 2001
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author)
Veel binnensteden hebben te kampen met een toegenomen onveiligheid, hetgeen maatschappelijke onrust veroorzaakt Dit heeft in diverse plaatsen in Nederland geleid tot programma's en projecten waarnee beoogd wordt de veiligheid op straat te verbetren. De belangrijkste doelstelling die men met deze projecten nastreeft, is het verbeteren van de...
article 2000
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
Regelmatig verschijnen nieuwe typen buitendeteciesystemen op de markt, Veelal blijkt pas na installatie dat bij de selectie en projectie van het systeem essentiële zaken over het hoofd zijn gezien. De geschiktheid van deze systemen is immers sterk gekoppeld aan de specifieke omstandigheden waaronder ze worden ingezet. De specificaties van de...
article 1999
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), van Voorthuijsen, G.P. (author)
In het voormalige Joegoslavië en Somalië is gebleken dat sluipschutters een belangrijke factor kunnen vonnen bij het uitvoeren van vredesondersteunende operaties. Met name het niet dan wel niet snel genoeg kunnen localiseren van een sniper (scherpschutter) maakt bestrijding moeilijk. De meest gangbare methode bij het opsporen is gebruik te maken...
article 1998
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
In Nederland bestaat nogal wat politieke weerstand tegen observatie met 'technische hulpmiddelen'. In Groot-Brittannië is dat anders. Daar zijn camera's in winkelstraten inmiddels een vertrouwd gezicht geworden. En de Britten gaan nog een stapje verder. Ze hebben sinds kort een database met uiterlijke kenmerken van als crimineel geclassificeerde...
article 1997
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), van Roemburg, F.M.M. (author), Visser, R. (author)
Inbrekerc kunnen beter ander emplooi zoeken nu TNO-FEL in samenwerking met ARROSECOR een sensor heeft ontwikketd die hen letterlijk en figuurlijk de voet dwars zet. De sensor detecteert elke stap op verboden terein en zet een alarm in werking. Helaas, betrapt!
article 1996
document
Attenborough, K. (author), Taherzadeh, S. (author), Bass, H.E. (author), Di, X. (author), Raspet, R. (author), Becker, G.R. (author), Gdesen, A. (author), Chrestman, A. (author), Daigle, G.A. (author), L' Esp‚rance, A. (author), Gabillet, Y. (author), Gilbert, K.E. (author), Li, Y.L. (author), White, J. (author), Naz, P. (author), Noble, J.M. (author), van Hoof, H.A.J.M. (author), TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author)
The computational tools available for prediction of sound propagation through the atmosphere have increased dramatically during the past decade. The numerical techniques include analytical solutions for selected index of refraction profiles, ray trace techniques which include interaction with a complex impedance boundary, a Gaussian beam ray...
article 1995
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
Bij Defensie spelen vele zaken op het gebied van Beveiliging. TNO-FEL heeft als primaire taak de Krijgsmacht bij technisch wetenschappelijke vraagstukken te ondersteunen en dus ook op het gebied van de Beveiliging. De expertise bij TNOFEL ligt voornamelijk op het gebied van informatie-beveiliging en beveiliging van objecten en terreinen met...
article 1995
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
conference paper 1995
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
Onderzoekers bij FEL-TNO in Den Haag zijn bezig een indringerdetector te ontwikkelen waarvan de werking is gebaseerd op de analyse van de door een indringer veroorzaakte seismische trillingen. De gebruikte sensor is passief, wordt in de grond ingegraven en is daardoor onzichtbaar. Door geavanceerde signaal-verwerking is het mogeliik een hoge...
article 1994
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
This presentation describes the activities which have been carried out within the scope of a task appointed by the Ministery of Defence, Dienst Gebouwen Werken & Terreinen. Projectiles fired at a frring range will sometimes undesirably fly over the present bulletstop after hitting the ground surface. The task was to identify these stray bullets...
conference paper 1994
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
article 1993
document
van Hoof, H.A.J.M. (author)
De typekeuze voor de bewapende helikopter voor de KL is op korte termijn te verwachten. Daardoor zal de helikopter, met name de bewapende, veel militaire en politieke aandacht krijgen. Bewapende helikopters kunnen worden ingezet tegen tanks, grondtroepen en gevechtshelikopters. De bewapende helikopter wordt een belangrijk manoeuvre-element in...
article 1989
document
van Hoof, H.A.J.M. (author), Slichtenbree, O.E. (author)
De grote beweeglijkheid en vuurkracht van moderne strijdkrachten en daardoor de snel wisselende gevechtssituaties zullen in een toekomstig conflict snelle beslissingen vereisen. Voorwaarde voor een snelle besluitvorming is dat commandant en staf voortdurend op de hoogte zijn van de situatie, zowel van eigen als van vijandelijke troepen.
article 1988
Searched for: author%3A%22van+Hoof%2C+H.A.J.M.%22
(1 - 19 of 19)