Searched for: author%3A%22van+Hemert%2C+D.%22
(1 - 5 of 5)
document
van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Violent extremism is associated with an intricately linked network of variables. Existing psychological models and research tend to either focus on specific forms of violent extremism or take a broad perspective. We propose an abstract model for the path towards violent extremism that allows for specification when needed; the General Needs and...
article 2021
document
Wijn, R. (author), van Hemert, D. (author)
Deze rapportage doet verslag van een verkenning naar risicotaxatie-instrumenten voor het inschatten van gewelddadige radicalisering van individuen. Het heeft als doel antwoord te geven op de vraag welke kansen er bestaan in de Nederlandse context voor verbetering van risicotaxatie-instrumenten voor de inschatting van de gevoeligheid van...
report 2021
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
van Hemert, D. (author), van Wonderen, R. (author), Muskee, T. (author)
Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe. In 2016 draait een pilot waarin de politie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam met veiligheidspartners toolkit en database...
article 2016
document
Lousberg, M. (author), van Hemert, D. (author), Langelaan, S. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author), DenV (author)
Background : Since 9/11, the Madrid and London bombings, and the murder of Theo van Gogh in the Netherlands there is a growing need for knowledge on the countering of radicalisation and terrorism. This study explores a selection of interventions that focus on preventing and halting radicalisation processes. In this study we collect, structure...
report 2009
Searched for: author%3A%22van+Hemert%2C+D.%22
(1 - 5 of 5)