Searched for: author%3A%22van+Genabeek%2C+J.A.G.M.%22
(1 - 13 of 13)
document
Post, J. (author), Ballafkih, H. (author), Sanders, J. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Corporaal, S. (author)
Een skillspaspoort is een (digitaal) instrument dat de mogelijkheid biedt om competenties en capaciteiten continu bij te houden en toegang te krijgen tot passende arbeid. Het ontwikkelen en implementeren van skillspaspoorten vormt een complexe opgave, die alleen kans van slagen heeft als het paspoort ook herkend en erkend wordt. Dit rapport doet...
report 2022
document
Verbiest, S. (author), Kraan, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
bookPart 2022
document
Vossen, E. (author), Schaafsma, F.G. (author), van der Gulden, J.W.J. (author), de Kock, C.A. (author), Schaap, R. (author), Anema, J.R. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
Background: To this date, there is little to no interprofessional collaboration between professionals in general and occupational health care in the Netherlands. Where earlier initiatives for improvement focused on general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs), we examine the role that professionals working under task delegation...
article 2022
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author)
public lecture 2022
document
Dekker, R. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
De huidige arbeidsmarkt is onvoldoende toegerust op de uitdagingen van deze tijd, of dat nu de klimaat- of energietransities zijn, de technologische ontwikkelingen (digitalisering, AI) of grote ‘externe’ schokken zoals economische crises en de huidige covid-19-pandemie. Bovendien stagneert in Nederland al decennia de productiviteitsgroei. Een...
other 2021
document
Karimi, M. (author), van der Zwaan, L. (author), Islam, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Rutten-van Mölken, M. (author)
Objectives. Multi-criteria decision analysis (MCDA) has been recommended to support policy making in healthcare. However, practical applications of MCDA are sparse. One potential use for MCDA is for the evaluation of programs for complex and vulnerable patients. These complex patients benefit from integrated care programs that span healthcare...
article 2021
document
van der Zwaan, L. (author), van der Klauw, M. (author), in der Maur, M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
Veel werkenden kampen met gezondheidsklachten die verband houden met hun werk. Zij bezoeken vaak al in een vroeg stadium hun huisarts of een andere eerstelijns zorgprofessional, omdat deze beter toegankelijk zijn of meer vertrouwen genieten dan professionals in de bedrijfsgezondheidszorg. Bovendien hebben ZZP’ers, evenals een groeiende groep...
report 2021
document
van den Bergh, R. (author), Hummel, L. (author), Verhoef, H. (author), Kranenborg, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker zichtbaar geworden dat evenwicht op de arbeidsmarkt geen vanzelfsprekend gegeven is. Door trends als digitalisering en vergrijzing is te zien dat de ene sector te maken heeft met overschotten van personeel, waar andere sectoren juist kampen met tekorten. Om in te spelen op de mismatch tussen vraag en...
report 2021
document
van Genabeek, J.A.G.M. (author), Gijsbers, G.W. (author), Esmeijer, J. (author), van der Klauw, D.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Deze studie verkent de relatie tussen technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen, met name wat betreft de gezondheid, de (gezondheids)zorg en de (arbeids)participatie van mensen. We stellen ons de vraag hoe technologie de vermogens van mensen om deel te nemen aan arbeid en maatschappij kan versterken en beperken. We onderzoeken...
report 2016
document
Schelvis, R.M.C. (author), Wiezer, N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Bohlneijer, E.T. (author), van der Beek, A.J. (author)
Background The importance of process evaluations in examining how and why interventions are (un) successful is increasingly recognized. Process evaluations mainly studied the implementation process and the quality of the implementation (fidelity). However, in adopting this approach for participatory organizational level occupational health...
article 2016
document
Schelvis, R.M.C. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Wiezer, N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Bohlmeijer, E.T. (author), van der Beek, A.J. (author)
In the educational sector job demands have intensified, while job resources remained the same. A prolonged disbalance between demands and resources contributes to lowered vitality and heightened need for recovery, eventually resulting in burnout, sickness absence and retention problems. Until now stress management interventions in education...
article 2013
document
Schelvis, R.M.C. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Wiezer, N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author), Bohlmeijer, E.T. (author), van der Beek, A.J. (author)
Poster the bottom-up innovation project.
other 2013
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
report 2002
Searched for: author%3A%22van+Genabeek%2C+J.A.G.M.%22
(1 - 13 of 13)